Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Partneři

Dřevo je cesta progeCAD logo Dřevostavby

Úvod

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

Přijímací řízení Podání přihlášky

 

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelu bude na Mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu v Brně

Výzkumný tým z oddělení myslivosti se od roku 2016 na území polesí Tvrdonice a Litovelského Pomoraví věnuje problematice bobra evropského...

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci bilaterálních...

Pracovníci z dílen Ústavu dřevařských technologií vyráběli panely pro Olympiádu dětí a mládeže v Litomyšli a pro Olympijský park v Brně...

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje na základě svého usnesení ze dne 12. února 2018 a článku...

Starší články