Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Partneři

Dřevo je cesta progeCAD logo Dřevostavby

Popis oboru

Studijní program vychází ze znalosti materiálu -- dřeva, jeho stavby, obrábění a z konstrukce strojů. Je profilován do návrhů technologických celků na výrobu základních výrobků (řezivo, dýhy, velkoplošné kompozitní materiály, hydrotermická úprava dřeva, sušení) a na výrobky na nich závislé (stavebně-truhlářské, speciální dřevařské výrobky, dřevěné stavby a části staveb). Přípravu pak završují ekonomické disciplíny, management, logistika a obchod. V rámci volitelných předmětů se lze blíže zaměřit na automatizaci výrobních systémů, metody FEM (konečných prvků), výpočtové postupy, stavbu a konstrukci strojů, CNC obráběcí stroje.

Cíl studia

Cílem studijního programu je připravit odborníky, kteří jsou v tuzemsku i v zahraničí schopni zastávat vysoce odborné organizační, řídící i technické práce v různých druzích pracovního zařazení u závodů, podniků, společností i soukromých podnikatelů, zabývajících se zpracováním dřeva a výrobou základních materiálů a polotovarů ze dřeva nebo na jeho bázi, výrobou nábytku, dřevostaveb nebo dřevěných částí staveb, ale i u projekčních a obchodních organizací, jejichž činnost je orientována na navrhování dřevařských nebo nábytkářských výrobních celků, navrhování druhu, materiálové skladby, konstrukce, provedení a variantního řešení výrobků nebo jejich prodej. V neposlední řadě se dřevařští odborníci podílí též na uchování hodnot, které vytvořili naši předchůdci a vytváří hodnoty nové. V současné době je akreditována a vyučována prezenční i kombinovaná forma magisterského studia.

 

STUDIJNÍ PLÁN