Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Partneři

Dřevo je cesta progeCAD logo Dřevostavby

Dny otevřených dveří na LDF

4. 10. 2017 -

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení stanovenými pro uchazeče o studium v akademickém roce 2018/2019.
Současně bude zájemcům nabídnuta komentovaná prohlídka výukových a účelových prostor fakulty.

Termíny a místo konání: 1. 12. 2017 a 2. 2. 2018 vždy v 10.00 hodin, budova B, posluchárna B 02 (přízemí vpravo)
Kontakt pro podrobnější informace:
Bc. Hana Čerteková
Studijní oddělení LDF MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
telefon: +420 545 134 006
e-mail: studpri@mendelu.cz
http://www.ldf.mendelu.cz