Interní grantová agentura (IGA)

je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže. Od roku 2008 je organizace soutěže Interní grantové agentury v kompetenci jednotlivých fakult univerzity. Rada Interní grantové agentury LDF každoročně pořádá studentskou konferenci SilvaNet-Woodnet.

 

Rada IGA

 

Kontaktní osoba Dagmar Harazimová

Dokumenty pro rok 2019

 

Zápisy ze zasedání Rady IGA

 

Dokumenty pro rok 2018

 

Dokumenty pro rok 2017

 

Dokumenty pro rok 2016