Studentská konference SilvaNet-WoodNet se blíží

27. 10. 2018 -

Studentská konference pořádaná radou IGA LDF MENDELU v Brně SilvaNet-WoodNet 2018 je letos otevřená i pro bakalářské a inženýrské práce. Studenti doktorských studijních programů mají účast povinnou, pokud jejich projekty obdrželi finanční dotaci od Interní grantové agentury LDF. Přijďte si se svými kolegy a přáteli vyměnit vědecké poznatky, navázejte spolupráce na další zajímavé projekty a získejte důležitou zpětnou vazbu od těch nejzkušenějších. 


Konference se koná 28. 11. 2018 v učebnách B21, B32 a zasedací místnosti dle tématu prezentované práce. Posterová sekce bude přístupná od 26. 11. do 30. 11. 2018. 

Registrace účastníků je otevřena do 31. 10. 2018 na emailové adrese: iga.ldf@mendelu.cz. Maximální délka prezentace Vašeho projektu je 12 minut. Jednacím jazykem je angličtina. Výstupem konference bude sborník abstraktů jednotlivých prezentací.

Více informací najdete zde.

 

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky