Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Partneři

Dřevo je cesta progeCAD logo Dřevostavby

Úvod

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

Přijímací řízení Podání přihlášky

 

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího...

Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je seznámit studenty s firmami a nabídnout nejen pracovní příležitosti,...

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Již do třetího roku řešení letos vstupuje projekt „Lesnická inventarizace a trvale udržitelné hospodaření v chráněných územích Tusheti“. Projekt...

Studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se v průběhu října a listopadu 2017 zapojili do projektu v iniciativě Louisiana...

Ústav nábytku, designu a bydlení Vás srdečně zve na slavnostní otevření výstavní síně Františka Vrány zaměřeného na design, grafiku...

Starší články