Main Page / Faculty / Departments and Faculty Workplaces

Departments

491 - Deans office of the Faculty of Forestry and Wood Technology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 001 Fax: +420 545 212 293
E-mail: dekanldf [at] mendelu.cz
Head of department: Ing. Petr Pernica
Further information: Staff / Department's websites

Office for Studies
Phone: +420 545 134 005
Head of department: Ing. Elena Ječmenová
Further information: Staff

Center of information technologies
Phone: +420 545 134 047
E-mail: oit.ldf [at] mendelu.cz

Oddělení jazykové přípravy
Head of department: PhDr. Zdena Rosická, CSc.
Further information: Staff

Project management office
Phone: +420 545 134 194
E-mail: projekty.ldf [at] mendelu.cz
Further information: Staff / Department's websites

471 - Institute of Forest Ecology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 180
E-mail: uel [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

413 - Department of Geology and Pedology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 035 Fax: +420 545 134 035
E-mail: ugp [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

429 - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 015
E-mail: ostrizek [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

421 - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 070 Fax: +420 545 134 068
E-mail: uldep [at] mendelu.cz
Head of department: Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

423 - Department of Forest and Forest Products Technology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 149
E-mail: neruda [at] mendelu.cz
Head of department: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Further information: Staff / Department's websites

414 - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 042 Fax: +420 545 212 293
E-mail: ulbdg [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Further information: Staff / Department's websites

412 - Department of Mathematics
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 025
E-mail: math [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

442 - Department of Furniture, Design and Habitat
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 169
E-mail: nabytek [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

443 - Department of Wood Science
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 050
E-mail: chal [at] mendelu.cz
Head of department: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
Further information: Staff / Department's websites

424 - Department of Forest Protection and Wildlife Management
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 114 Fax: +420 545 134 529
E-mail: uolm [at] mendelu.cz
Head of department: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Further information: Staff / Department's websites

422 - Department of Landscape Management
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 083 Fax: +420 545 134 083
E-mail: sylva [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

426 - Department of Silviculture
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 123 Fax: +420 545 134 122
E-mail: nasova [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Further information: Staff / Department's websites

441 - Department of Wood Processing
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Phone: +420 545 134 157 Fax: +420 545 134 157
Head of department: Ing. Karel Krontorád, CSc.
Further information: Staff / Department's websites

Oddělení chemické technologie dřeva

Oddělení mechanické technologie dřeva
Head of department: prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.

Oddělení staveb na bazi dřeva
Head of department: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová

Oddělení výrobních aplikací a průmyslového inženýrství
Head of department: Ing. Karel Krontorád, CSc.

478 - Testing Room of Furniture
Zemědělská 3, 61300 Brno
Phone: +420 545 134 174
E-mail: test.furniture [at] mendelu.cz
Head of department: Ing. Miroslav Zapletal
Further information: Staff

479 - Calibration Laboratory of Measuring Equipment
Zemědělská 3, 61300 Brno
Phone: +420 545 134 161
E-mail: karel.janak [at] mendelu.cz
Further information: Staff

473 - Joinery Products Testing Institute
Louky 304, 76302 Zlín
Phone: +420 577 103 317, +420 577 105 581 Fax: +420 577 105 581
E-mail: ao209 [at] mendelu.cz
Head of department: Ing. Miroslav Zapletal
Further information: Staff / Department's websites

494 - Training area of Faculty of Forestry and Wood Technology
Valtická 337, 69144 Lednice