Vítejte na stránkách LDF MENDELU

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

 

Slavnostní zasedání k příležitosti oslav 100 let od založení Lesnické a dřevařské fakulty vyšlo příhodně na krásné datum 10. 10. 2019.

Zveme všechny naše studenty 2. ročníků bakalářských studijních programů a studenty 3. ročníku studijního programu Design nábytku na burzu...

Přečtěte si projev děkana LDF, který pronesl na Slavnostním zasedání Vědecké a umělecké rady Lesnické a dřevařské univerzity. Tato řeč...

Zveme vás na tradiční Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny. Přijďte si v sobotu 12. října od devíti hodin prohlédnout podzimně vybarvené...

Projekt iWATERMAP, ktererý slouží k podpoře inovací technologií v oboru vodního hospodářství, úspěšně ukončil druhý semestr. Za Českou...

Bc. Katarína Ozimáková zde získala hlavní studentkou cenu za svoji závěrečnou práci. Je to velký úspěch, vzhledem k velké konkurenci v podobě...

Starší články

Partneři fakulty

 • Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD)
 • Dřevo je cesta
 • Hanák nábytek
 • progeCAD
 • Prefast
 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
 • Nadace dřevo pro život
 • LDK ČR
 • Spolek posluchačů LDF
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem
 • design ATAK s.r.o.
 • Dřevostavitel
 • Povodí Moravy
 • TON a.s.
 • Špinar SOFTWARE