Vítejte na stránkách LDF MENDELU

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

 

Nový ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška (52) bude bojovat zejména s projevy klimatické změny, v první řadě...

Česká republika leží v srdci Evropy, kde se odehrávaly významného historické momenty ve vývoji lesnictví a mají dopad na stav lesů, které...

U příležitosti 100. výročí MENDELU uspořádá univerzita od 28. června do 1. září v Lednici výstavu designu nábytku a květinových vazeb...

Zveme vás na přednášku dr. Teresy Soares David - odbornice na vodní režim stromů ve vodou limitujících ekosystémech, která za námi přijede...

Formou elektronické přihlášky se pro akademický rok 2019/2020 můžete přihlašovat do bakalářských i magisterských studijních programů až...

Cílem semináře je analýza hlavních oblastí vývoje myslivosti a výhled od budoucna. Na semináři budou dva bloky přednášek předních českých...

Starší články

Partneři fakulty

 • Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD)
 • Dřevo je cesta
 • Hanák nábytek
 • progeCAD
 • Prefast
 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
 • Nadace dřevo pro život
 • LDK ČR
 • Spolek posluchačů LDF
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem
 • design ATAK s.r.o.
 • Dřevostavitel
 • Povodí Moravy
 • TON a.s.