Studuj LDF     Paměti fakulty      Aktuální informace

Vítejte na stránkách LDF MENDELU

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

 

Absolvent krajinného inženýrství Tomáš Hamřík publikoval výsledky své diplomové práce v únorovém vydání prestižního vědeckého časopisu...

Mendelova univerzita patří k tradičním realizátorům projektů české rozvojové spolupráce v tropických zemích. Převážná většina těchto...

Nový magisterský studijní program (navazující na bakalářský stupeň Arboristika) na LDF MENDELU.

 

Volební kolo voleb do AS LDF MENDELU se konalo v termínu 22. - 25. 2. 

Propojit lesnictví s památkovou péčí a archeologií má nový projekt, který vedou odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

Největší tuzemská studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění spustila registraci do 9. ročníku.

 

Starší články

Partneři fakulty

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením TEREZA
 • Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD)
 • Dřevo je cesta
 • Hanák nábytek
 • progeCAD
 • Prefast
 • Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
 • Nadace dřevo pro život
 • LDK ČR
 • Spolek posluchačů LDF
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem
 • Dřevo&stavby.cz
 • design ATAK s.r.o.
 • Dřevostavitel
 • Povodí Moravy
 • TON a.s.
 • Špinar SOFTWARE
On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU