Managerial, Social and Environmental Aspects of the Forest-based Sector for Sustainable Development

Kalendář akcí

Mezinárodní vědeckou konferenci pod hlavičkou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO) organizuje Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Cílem konference „Managerial, Social and Environmental Aspects of the Forest-based Sector for Sustainable Development: 40th Anniversary Conference for 4.05.00“ je analyzovat aktuální situaci v lesnictví na národní, evropské a globální úrovni a navrhovat kroky ke stabilizaci odvětví. Výzkumníci prodiskutují současné otázky a výzvy a jejich socioekonomické dopady především s ohledem na rostoucí tlak na lepší manažerské dovednosti, plánování, logistiku, komunikaci, marketing a analýzy trhu. Tématem také bude řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil pro efektivní zvládání kalamitních situací, které značně ovlivňuje celý lesnicko-dřevařský sektor. Otázky nadprodukce dřeva a s ní související celková nedostatečná poptávka po dřevěných výrobcích způsobuje v mnoha zemích závažné problémy v navazujících průmyslových odvětvích a bude rovněž zařazena na program konference. Současná pandemie významně snižuje zájem veřejnosti o problémy spojené s lesy a tím je limitována celospolečenská diskuze a aktivní, efektivní řešení vzniklých problémů.

Formát konference bude přizpůsoben aktuální epidemické situaci a organizátoři se připravují na možnost hybridní organizace nebo i zcela virtuální akce.

Konference se koná pod záštitou rektory prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

Další informace naleznete na webu konference. https://iufro2021.ldf.mendelu.cz/

Foto: Tomáš Pospíšil

 

On 4 – 6 October 2021, the conference Managerial, Social and Environmental Aspects of the Forest-based Sector for Sustainable Development: 40th Anniversary Conference for 4.05.00 will be held at the Mendel University in Brno. The Department of Forest and Wood Products Economics and Policy FFWT MENDELU in cooperation with the International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) invites you to participate in the event and celebrate 40th anniversary of the IUFRO Unit 4.05.00.

The conference aims to discuss current issues and challenges in forestry and their socio-economic impact, especially the increased pressure for better managerial skills, planning, logistics, communication, marketing and market analysis. Related themes are a shortage of skilled labour to manage the calamitous situation efficiently, and the overproduction and related overall deficient demand for wood products in many countries. The current pandemic also significantly reduces public interest in forest-related issues and thus limits the crucial societal debate. The conference aims to analyse the current situation at the national, European and global levels and to propose steps to stabilise the sector.

The organisers are taking all necessary steps for the hybrid organisation or even a completely virtual event in case event needs to adapt to the current epidemic situation.

The conference is held under the auspices of the Mendel University in Brno rector Prof Danuše Nerudová.

See the conference website for further information: https://iufro2021.ldf.mendelu.cz/

Photo: Tomáš Pospíšil

Areál MENDELU

  • Ulice: Zemědělská 3
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Země: ČR

LDF MENDELU

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU