Rekreace a ochrana přírody – s rozumem ruku v ruce!

Kalendář akcí

 • Datum konání: Po, 10. 5. 2021 - Út, 11. 5. 2021
 • Čas konání:
 • Pořadatel: LDF MENDELU

12. ročník konference (on-line) se uskuteční 10. - 11. května.

Konference "Rekreace a ochrana přírody - s rozumem ruku v ruce! pořádá Česká společnost krajinných inženýrů a Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Navrhovaná témata konference:

 • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
 • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
 • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
 • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
 • Environmentální vzdělávání
 • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
 • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru
 • Co se nepovedlo …

 

 

Konference se koná pod záštitou:

prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna.

Konference se koná ve spolupráci s:

Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras a Partnerství, o.p.s.

Konference se koná za státní podpory:

Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA, projekt: Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů (Č. TL02000505)

Kontakt pro dotazy: raop@atlas.cz

 

LDF MENDELU

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU