Studentská vědecká konference SilvaNet-WoodNet 2021

Kalendář akcí

  • Datum konání: Pá, 26. 11. 2021
  • Čas konání: 9.00
  • Pořadatel: LDF MENDELU

Konference se koná prostřednictvím MS Teams v pátek 26. 11. od 9.00 hodin.

Jménem  předsedy Interní grantové agentury LDF MENDELU (IGA LDF) doc. Ing. Tomáše Mikity, Ph.D., srdečně zveme nejen zaměstnance a studenty ústavů LDF MEDNELU, ale i zájemce z dalších ústavů univerzity či odbornou veřejnost, a to především studenty doktorských a magisterských studijních programů vysokých škol nejen v České republice, ale i v zahraničí, na studentskou konferenci SilvaNet-WoodNet 2021. Jednacím jazykem je angličtina.

Podrobný program konference SilvaNet-WoodNet 2021.

Konference se koná prostřednictvím MS Teams – odkazy pro připojení:

 

SilvaNet - ochrana a ekologie

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRjsqWFljHJs36fDP5cYS_fp52GzNP3o3InfmxKb2H0I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f261721-04c9-4c9a-8b36-211fdd6c13be&tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c

SilvaNet - ostatní

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYaG6JSu1YJlC2_uDdZIjkMpqMKjKKU1mMzIYiAQB0R41%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b196894-975c-4f8f-87f8-93d15447a723&tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c

WoodNet

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0Wk0odRp7Ld_wYJrP_bxN5dHLi1nl_vnBVa5cAMhlKM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=63fd1113-0d95-476c-99f6-e6b5db4b7f06&tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c

Postery ke konferenci SilvaNet-WoodNet 2021:

https://www.ldf.mendelu.cz/34945n-studentska-vedecka-konference-silvanet-woodnet-2021

 

Interní grantová agentura (IGA) je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže. Studentská vědecká konference je organizována Radou Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod záštitou děkana LDF MENDELU prof. Dr. Ing. Libora Jankovského.

LDF MENDELU

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU