Jsme potěšeni,

 

že uvažujete o studiu právě na Lesnické a dřevařské fakultě. Naše vysoká škola, respektive fakulta nabízí ucelené třístupňové studium krajinářských, lesnických, dřevařských a nábytkářských disciplín. K dispozici je jak bakalářské studium , tak i magisterské studium . Pro pokračování nabízíme také doktorské studium .

Studium na naší VŠ v Brně nabízí kvalitní výuku ve vybraných oborech, které mají celou řadu uplatnění. A jak se dostat na Lesnickou a dřevařskou fakultu? Není nic jednoduššího než si vybrat z nabízených studijních oborů a zúčastnit se přijímacího řízení.

 

Dny otevřených dveří Informační brožura Často kladené dotazy

 

V případě dotazů kontaktujte studijní referentku pro přijímací řízení Hanu Čertekovou.

 

Studium na vysoké škole je možností jak rozšířit svoje vědomosti a následně mít větší šanci pro uplatnění na trhu práce. Cílem výuky na vysoké škole je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe.

Naši uchazeči jsou jak absolventi odborných škol, tak i gymnázií. Proto věříme, že naše studijní obory Vás zaujmou a rozhodnete se studovat právě u nás.

Pokud právě Vy chcete:

 • získat kvalitní a moderně pojaté odborné vzdělání na brněnské vysoké škole,
 • být pod vedením renomovaných odborníků zapojeni do vědecko-výzkumných aktivit ve Vámi zvoleném studijním oboru,
 • v průběhu studia vycestovat za vzděláním, zkušenostmi a osobním rozvojem do zahraničí,
 • prožít studentská léta v kolektivu činorodých spolužáků na vysoké škole v Brně;

studujte na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně!

Pro Bakalářské studium nabízíme

 

 • Arboristika (prezenční i kombinovaná forma)
 • Design nábytku (čtyřleté studium)
 • Dřevařství (prezenční i kombinovaná forma)
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí
 • Krajinářství
 • Lesnictví (prezenční i kombinovaná forma)
 • Nábytek
 • Stavby na bázi dřeva


Pro Navazující magisterské studium nabízíme

 

 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)
 • European Forestry (výuka v anglickém jazyce)
 • Krajinné inženýrství
 • Lesní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)
 • Nábytkové inženýrství
 • Stavby na bázi dřeva


Pro Doktorské studium nabízíme

 

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Botanika
 • Ekologie lesa
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Hospodářská úprava lesa
 • Myslivost
 • Ochrana lesa
 • Pěstění lesa
 • Procesy tvorby nábytku
 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie zpracování dřeva
 • Tvorba a ochrana krajiny

V případě zájmu o studium prosím pokračujte dále ve vyplnění elektronické přihlášky ke studiu.


Ke stažení:

 

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky