Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

491 - Děkanát LDF
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 001
E-mail: dekanldf [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Petr Pernica
Další informace: Zaměstnanci

 

Studijní oddělení děkanátu LDF
 
Telefon: +420 545 134 005
Vedoucí: Ing. Elena Ječmenová
Další informace: Zaměstnanci

  

Oddělení jazykové přípravy
 
Vedoucí: PhDr. Zdena Rosická, CSc.
Další informace: Zaměstnanci

 

Oddělení pro strategii a rozvoj
 
Telefon: +420 545 134 190
Vedoucí: Ing. Zdeněk Šmerda
Další informace: Zaměstnanci

 

471 - Ústav ekologie lesa
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 180
E-mail: uel [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci

 

413 - Ústav geologie a pedologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 035
E-mail: ugp [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci

 

429 - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 015
E-mail: ostrizek [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci

 

421 - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 070
E-mail: uldep [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Další informace: Zaměstnanci

 

423 - Ústav techniky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 149
E-mail: neruda [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Další informace: Zaměstnanci

 

414 - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 042
E-mail: ulbdg [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Další informace: Zaměstnanci

 

412 - Ústav matematiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 025
E-mail: math [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci

 

442 - Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 169
E-mail: nabytek [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci

 

443 - Ústav nauky o dřevě
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 050
E-mail: chal [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Pavel Král
Další informace: Zaměstnanci

 

424 - Ústav ochrany lesů a myslivosti
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 114
E-mail: uolm [at] mendelu.cz
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Další informace: Zaměstnanci

 

422 - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 083
E-mail: sylva [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci

 

426 - Ústav zakládání a pěstění lesů
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 123
E-mail: nasova [at] mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci

 

441 - Ústav dřevařských technologií
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 157
Vedoucí: Ing. Karel Krontorád, CSc.
Další informace: Zaměstnanci

 

478 - Zkušebna nábytku
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 174
E-mail: test.furniture [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Miroslav Zapletal
Další informace: Zaměstnanci

 

479 - Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zemědělská 3, 61300 Brno
Telefon: +420 545 134 161
E-mail: karel.janak [at] mendelu.cz
Další informace: Zaměstnanci

 

473 - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Louky 304, 76302 Zlín
Telefon: +420 577 103 317, +420 577 105 581
E-mail: ao209 [at] mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Miroslav Zapletal
Další informace: Zaměstnanci

 

494 - Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty
Valtická 337, 69144 Lednice