Bakalářské studium

 

3 – 4 roky
Titul Bc. (bakalář)
Příprava pro praxi
Možnost pokračovat
v navazujícím programu
 

Studijní programy

Krajinářství
Design nábytku
Arboristika
Stavby na bázi dřeva
Tvorba a výroba nábytku - specializace Navrhování nábytku
Lesnictví - specializace Lesnictví
Technologie a management zpracování dřeva
Lesnictví - specializace Lesnictví tropů a subtropů
Tvorba a výroba nábytku - Specializace Výroba nábytku
 
 

Průběh přijímacího řízení:

 1. Podání e-přihlášky ke studiu od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020 (prodlouženo!)
   • elektronicky + vytištěnou s přílohami a podpisem zaslat poštou nebo přinést osobně na studijním oddělení
   • náležitosti přihlášky:
    • vytištěná a podepsaná e-přihláška
    • potvrzené známky ze SŠ nebo kopie vysvědčení
    • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
    • doklad o zaplacení správního poplatku
     • 450,- Kč /  550,- Kč pro studijní program Design nábytku
     • č. účtu 35-4335800227/0100, variabilním symbolem je číslo přihlášky (402...)
 2. platí jen pro obor Design nábytku: Oznámení fakulty o termínu přijímací zkoušky (pozvánku odesíláme poštou)
 3. platí jen pro obor Design nábytku: Absolvování talentové zkoušky (konání v květnu 2020)
 4. Rozhodnutí děkana fakulty o (ne)přijetí (rozhodnutí doručí pošta do vlastních rukou), v případě nepřijetí následuje možnost odvolání

 

Šance na přijetí

Průměrně >90 % (Design nábytku 50 %).

Máte dotaz? Ozvěte se nám!


Bc. Hana Čerteková
Studijní referentka
Kancelář: B1.05
Telefon: +420 545 134 006
E-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 

Ke stažení:

 
.