Bakalářské studium

 

3 – 4 roky
Titul Bc. (bakalář)
Příprava pro praxi
Možnost pokračovat
v navazujícím programu
 

Studijní programy

Arboristika
Design nábytku
Krajinářství
Lesnictví - specializace Lesnictví
Lesnictví - specializace Lesnictví tropů a subtropů
Myslivost
Stavby na bázi dřeva
Technologie a management zpracování dřeva
Tvorba a výroba nábytku - specializace Navrhování nábytku
Tvorba a výroba nábytku - specializace Výroba nábytku
 
 

Průběh přijímacího řízení:

Podání e-přihlášky ke studiu prodlouženo do 14. 4. 2022.

   • elektronicky + vytištěnou s přílohami a podpisem zaslat poštou na studijní oddělení.
   • Náležitosti přihlášky:
    • vytištěná a podepsaná e-přihláška,
    • potvrzené známky ze SŠ nebo kopie vysvědčení,
    • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení,
    • č. účtu 35-4335800227/0100, variabilním symbolem je číslo přihlášky (402...).

Šance na přijetí

Průměrně >90 % 

Máte dotaz? Ozvěte se nám!


Bc. Hana Čerteková
Studijní referentka
Kancelář: B1.05
Telefon: +420 545 134 006
E-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 
 
Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU