Bakalářské studium

 

3 – 4 roky
Titul Bc. (bakalář)
Příprava pro praxi
Možnost pokračovat
v navazujícím programu
 

Obory

Lesnictví
Krajinářství
"Tropy"
Arboristika
Dřevařství
Stavby na bázi dřeva
Tvorba a výroba nábytku
Design nábytku
 
Technologie a management zpracování dřeva
 

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských i navazujících programů

Formou elektronické přihlášky se pro akademický rok 2019/2020 můžete přihlašovat až do 12. 8. 2019.

Uchazeči do bakalářských studijních programů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku.

Ve druhém kole se můžete hlásit do většiny našich studijních programů a oborů. Vybírejte z těchto:

Bakalářské:

 • Lesnictví - prezenční i kombinované studium
 • Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí - prezenční studium
 • Krajinářství - prezenční studium
 • Arboristika - prezenční i kombinované studium
 • Technologie a management zpracování dřeva - prezenční i kombinované studium
 • Stavby na bázi dřeva - prezenční studium

Průběh přijímacího řízení:

 1. Podání přihlášky ke studiu od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019
   • elektronicky + vytištěnou s přílohami a podpisem zaslat poštou nebo přinést osobně na studijním oddělení
   • náležitosti přihlášky:
    • vytištěná a podepsaná e-přihláška
    • potvrzené známky ze SŠ nebo kopie vysvědčení
    • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
    • doklad o zaplacení správního poplatku
     • 440,- Kč /  530,- Kč pro studijní program Design nábytku
     • č. účtu 35-4335800227/0100, variabilním symbolem je číslo přihlášky (402...)
 2. platí jen pro obor Design nábytku: Oznámení fakulty o termínu přijímací zkoušky (pozvánku odesíláme poštou)
 3. platí jen pro obor Design nábytku: Absolvování talentové zkoušky (konání v květnu 2019)
 4. Rozhodnutí děkana fakulty o (ne)přijetí (rozhodnutí doručí pošta do vlastních rukou), v případě nepřijetí následuje možnost odvolání

 

Šance na přijetí

Průměrně >90 % (Design nábytku 50 %).

Máte dotaz? Ozvěte se nám!


Bc. Hana Čerteková
Studijní referentka
Kancelář: B1.05
Telefon: +420 545 134 006
E-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 

Ke stažení: