Magisterské studium

 

2 roky
Titul Ing.
Hlubší znalost oboru
Možnost pokračovat
v doktorském studiu
 

Studijní programy

Design nábytku
European Forestry
Krajinné inženýrství
Lesní
inženýrství
Lesní inženýrství tropů a subtropů
Nábytkové inženýrství
Stavby na bázi dřeva
Technická biologie dřevin
Technologie a management zpracování dřeva
 
 

Průběh přijímacího řízení: 

Podání e-přihlášky ke studiu prodlouženo do 14. 4. 2022.

  • elektronicky + vytištěnou s přílohami a podpisem zaslat poštou nebo přinést osobně na studijní oddělení.
  • Náležitosti přihlášky:
    • vytištěná a podepsaná e-přihláška,
    • úředně ověřená kopie bakalářského diplomu,
    • č. účtu 35-4335800227/0100, variabilním symbolem je číslo přihlášky (402...).

Podmínky přijetí ke studiu v magisterském navazujícím studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce

Uchazeči budou do navazujícího magisterského studia přijati na základě vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou testu z předmětů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu, pro který je magisterský studijní program navazující. Test bude obsahovat otázky z jednotlivých předmětů státní bakalářské zkoušky.

Další informace § 6 dokumentu Podmínky pro přijetí uchazečů 2022-2023

Máte dotaz? Ozvěte se nám!


Bc. Hana Čerteková
Studijní referentka
Kancelář: B1.05
Telefon: +420 545 134 006
E-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 

Ke stažení:

Okruhy k přijímacím zkouškám:

 
Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU