Magisterské studium

 

2 roky
Titul Ing.
Hlubší znalost oboru
Možnost pokračovat
v doktorském studiu
 

Studijní programy

Lesní inženýrství
Krajinné inženýrství
European Forestry
Nábytkové inženýrství
Stavby na bázi dřeva
Design nábytku
Technologie a management zpracování dřeva
 

Průběh přijímacího řízení:

 

1. Podání e-přihlášky ke studiu od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020 (prodlouženo!)

 • elektronicky + vytištěnou s přílohami a podpisem zaslat poštou nebo přinést osobně na studijním oddělení
 • náležitosti přihlášky:
  • vytištěná a podepsaná e-přihláška
  • úředně ověřená kopie bakalářského diplomu
  • doklad o zaplacení správního poplatku
   • 450,- Kč / 550,- Kč pro studijní program NM Design nábytku
   • č. účtu 35-4335800227/0100, variabilním symbolem je číslo přihlášky (402...)

2. Přijímací zkoušky pro studijní programy se budou konat v měsíci květnu 2020.

3. Rozhodnutí děkana fakulty o (ne)přijetí naleznete elektronicky ZDE (rozhodnutí doručí pošta do vlastních rukou), v případě nepřijetí následuje možnost odvolání.

 

Máte dotaz? Ozvěte se nám!


Bc. Hana Čerteková
Studijní referentka
Kancelář: B1.05
Telefon: +420 545 134 006
E-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 

Ke stažení:

Okruhy k přijímacím zkouškám:

 
.