Doktorské studium

Podávání přihlášek 1. 4. - 15. 5. 2021

 

3 - 4 roky
Titul Ph.D.
Hlubší znalost oboru
 

Studijní programy

Ekologie lesa
Fytologie lesa
Hospodářská úprava lesa
Lesnická fytopatologie a mykologie
Materiálové inženýrství dřeva
Ochrana lesa a myslivost
Pěstování lesa
Procesy tvorby nábytku
Technika a technologie lesnických procesů
Tvorba a ochrana krajiny
 

 

 

Podávání přihlášek 1. 4. - 15. 5. 2021

Studium v anglických studijních programech je zpoplatněno.

 

Máte dotaz? Ozvěte se nám!


Mgr. Drahomíra Šťastná
Studijní referentka
Kancelář: B2.59
Telefon: +420 545 134 008
E-mail: drahomira.stastna [at] mendelu.cz
 

 

Studijní dokumenty
Oborové rady
 

Dobíhající doktorské studijní programy/obory

Do těchto studijních oborů se již nepřijímá!

Aplikovaná geoinformatika

Botanika

 • Fytologie lesa a verze v AJ Forest Phytology

Dřevařské inženýrství

 • Technologie zpracování dřeva

Ekonomika a management

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů

Krajinné inženýrství

 • Ekologie lesa a verze v AJ Forest Ecology
 • Tvorba a ochrana krajiny
 • Inženýrské stavby lesnické a krajinářské

Lesní inženýrství

 • Hospodářská úprava lesa
 • Myslivost
 • Ochrana lesa
 • Pěstění lesa
 • Technika a mechanizace lesnické výroby

Platnost akreditace dobíhajících doktorských studijních oborů je do 31. 12. 2024 – do této doby musí všichni, kdo chtějí studium úspěšně absolvovat, splnit veškeré studijní povinnosti a obhájit disertační práci!

Studijní dokumenty pro DSP

Oborové rady, zkušební komise, školitelé

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU