Poradenské a profesní centrum MENDELU

Studenti i zaměstnanci Lesnické a dřevařské fakulty mohou využít služeb Poradenského a profesního centra MENDELU. Nabízené služby jsou poskytovány zdarma a v prezenční i online formě.

Portfolio poskytovaných služeb zahrnuje zejména rozvojové kurzy s nejrůznější tématikou, studijní poradenství, kariérové poradenství a koučování v oblasti profesního i osobnostního rozvoje a psychologické služby. Dále je to odborné právní poradenství a také služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, především úprava studijních podmínek těm, kterým studium znesnadňuje jejich hendikep nebo onemocnění.

Semináře a kurzy

Psychologické poradenství

Právní poradenství

Podpora studentů se specifickými potřebami

Neváhejte služeb poradenského centra využít, jsou tu pro Vás!

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU