Mobilita pracovníků

Více informací ZDE:

Výběrové řízení v rámci Erasmus+ je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity. Předvýběr uchazečů probíhá na fakultní úrovni, finální výběr uchazečů ze všech fakult probíhá na OMVI rektorátu. Výsledky výběrového řízení vyhlašuje OMVI během června daného akademického roku rozesláním e-mailu vybraným uchazečům. Výběrová řízení pro Erasmus+ kreditovou mobilitu jsou vyhlašována průběžně, závisí to vždy na koordinátorovi daného projektu, výběr probíhá na úrovni rektorátu.

  termín výběrového řízení termín výjezdu
Erasmus+ Výukový pobyt/Školení duben následující akademický rok
Erasmus+ kreditová mobilita (mimoevropské mobility) průběžně  


Propagační materiály pro vyjíždějící pracovníky v balíčku.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU