Studijní program: Arboristika

Specializace:

není

Doba studia:

3 roky

Forma:

prezenční, kombinovaná

Vyučovací jazyk:

čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

30/30 (prez./komb.)

Navazující studijní programy:

Technická biologie dřevin

 

Proč si vybrat SP Arboristika:

 • získáš praktické dovednosti v oboru péče o dřeviny ve městech,
 • porozumíš technologickým a pracovním postupům,
 • pod vedením předních odborníků se budeš vzdělávat ve špičkových laboratořích i v terénu,
 • zelené město je skvělé místo pro život – a to i díky tobě.

 

Předměty v prezenční forměPředměty v kombinované formě
 

Naučíš se:

 • pracovat se stromy i s lidmi,
 • realizovat postup péče o stromy, aby byly zdravé a krásné,
 • založit a řídit arboristickou firmu.

Uplatníš se jako:

 • odborník v oborech spojených s ochranou životního prostředí na všech úrovních státní a veřejné správy zeleně,
 • odborník v oblasti ochrany přírody a krajiny,
 • odborný pracovník v oblasti správy zámeckých parků,
 • odborný konzultant v oblasti dendrologických průzkumů a návrhů plánů péče o stromy,
 • soudní znalec se specializací na dendrologii, ochranu přírody apod.

Po absolvování bakalářského SP Arboristika si můžeš podat přihlášku na navazující magisterský SP Technická biologie dřevin.

Marek Cvach – ambasador studijního programu Arboristika 

Arboristika – Karel Novák

Při studiu telekomunikace na ZČU v Plzni jsem si uvědomil, že je to právě příroda, která mě k sobě táhne. Přerušil jsem studium a vydal se na dráhu arboristiky. Tento obor mě vtáhl ještě mnohem silněji, než jsem původně předpokládal. Pochopil jsem ekologii a fyziologii dřevin a naučil se tak aplikovat získané vědomosti na jakoukoliv situaci. Po dokončení studia arboristiky pokračuji dále na novém oboru „Technická biologie dřevin“, kde bych si rád dosavadní získané informace ještě více prohloubil. V neposlední řadě jsem zde na škole poznal skvělé lidi jak z řad spolužáků, tak vyučujících, kteří vždy rádi s čímkoliv poradí.


Psát mně můžeš na: arboristika.ambasador@mendelu.cz

 

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU