Studijní program: Arboristika

Specializace:

není

Doba studia:

3 roky

Forma:

prezenční, kombinovaná

Vyučovací jazyk:

čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

30/30 (prez./komb.)

Navazující studijní programy:

Technická biologie dřevin

 

Proč si vybrat SP Arboristika:

 • získáš praktické dovednosti v oboru péče o dřeviny ve městech,
 • porozumíš technologickým a pracovním postupům,
 • pod vedením předních odborníků se budeš vzdělávat ve špičkových laboratořích i v terénu,
 • zelené město je skvělé místo pro život – a to i díky tobě.

 

Předměty v prezenční forměPředměty v kombinované formě
 

Naučíš se:

 • pracovat se stromy i s lidmi,
 • realizovat postup péče o stromy, aby byly zdravé a krásné,
 • založit a řídit arboristickou firmu.

Uplatníš se jako:

 • odborník v oborech spojených s ochranou životního prostředí na všech úrovních státní a veřejné správy zeleně,
 • odborník v oblasti ochrany přírody a krajiny,
 • odborný pracovník v oblasti správy zámeckých parků,
 • odborný konzultant v oblasti dendrologických průzkumů a návrhů plánů péče o stromy,
 • soudní znalec se specializací na dendrologii, ochranu přírody apod.

Po absolvování bakalářského SP Arboristika si můžeš podat přihlášku na navazující magisterský SP Technická biologie dřevin.

Arboristika – Karel Novák

Karel Novák – ambasador studijního programu Arboristika 

Studijní obor Arboristika jsem začal studovat v roce 2015 po dokončení střední zahradnické školy. Po absolvování letní arboristické školy ve Křtinách jsem se rozhodl věnovat právě arboristice. Oborově zaměřené předměty (dendrologie, ekofyziologie, nauka o dřevě, fytopatologie, biomechanika stromu) výrazně zvýšily můj obdiv ke dřevinám a zájem o ně. V průběhu studia jsem se seznámil se spolužáky, jejichž přátelství a výpomoci si velmi cením. Jsem zapojen do fakultního projektu Interní grantové agentury (IGA) a mám částečný úvazek na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, kde s projektem Technologické agentury ČR jezdíme hodnotit biokoridory. Měl jsem také možnost získat cenné zkušenosti na stážích. Dělám, zpracovávám a studuji to, co mě baví. Co víc si ještě přát?
Psát mně můžeš na: arboristika.ambasador@mendelu.cz

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU