Obor Design nábytku

Studijní program: Design nábytku
Doba studia: 4 roky
Forma: prezenční
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: Průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia
Talentová zkouška
 • Předložení vlastního portfolia prací (domácí výtvarné práce, příp. díla ze ZUŠ, výtvarných kroužků a hodin kreslení ve škole apod.)
 • Praktická část – papírový model, téma bude losováno v den zkoušky
 • Výtvarná část – kresba podle modelu
Počty přijímaných studentů: 20
Navazující studijní program: Design nábytku (prezenčně)
 

Co čekat od oboru Design nábytku?​

Design je frekventovaným a atraktivním pojmem. Stává se přirozenou součástí moderního způsobu života. Na vysokých školách je vyučován na umělecky orientovaných školách (produktový design v obecné šíři), na fakultách architektury (kontext interiéru stavby), na technických školách (průmyslový design). Studijní obor Design nábytku na LDF MENDELU je vzhledem k zaměření a technickému zázemí univerzity cíleně zaměřen na proces navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu. Zásadní důraz je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalostmi v oboru výroby nábytku. Navrhování interiéru je do studia zařazeno pro pochopení a ověření komplexních souvislostí při uplatnění nábytku v interiéru, program je rovněž doplněn o produktový design solitérních prvků. Komplexní přehled je možné si doplnit ve volitelných předmětech - zejména z oborů krajinářství, arboristika a průmyslových oborů dřevařství, staveb na bázi dřeva a nábytkářství. ​

Česká republika má v oblasti průmyslové výroby nábytku dlouhou tradici. Navázat na ni je možné jen komplexním využitím současných znalostí a technologií. Ideálem, o který usilujeme, je proporcionálně vzdělaný průmyslový designer nábytku, který umí využít znalosti o dřevu a jeho zpracování, využívá informace o vlivu výroby a výrobků na životní prostředí a to vše s ohledem na životní styl zákazníků, i zájmy nábytkářských firem a prodejců.

 

Předměty v prezenční formě
 

Proč Design nábytku?​

 • Kreativní přístup k řešení interiéru​
 • Proces navrhování pro opakovanou sériovou výrobu​
 • Využití technologií, 3D vizualizace​

Získáš​

 • Výtvarné i technické znalosti​
 • Schopnost vnímat funkci a formu​
 • Dovednost tvorby návrhu, modelování, vizualizace i prezentace​

Kde se absolventi uplatňují?​

 • Samostatný Designer-Návrhář nábytku u menších výrobců ​
 • Vývojový pracovník v týmu velkých výrobců – proces navrhování, přípravy výroby​
 • Řízení malé firmy​
 • Navrhování a zařizování interiérů​

Podle údajů Národní soustavy povolání jsou již současné požadavky pracovního trhu na vysokoškolsky vzdělané designery nábytku srovnatelné s požadavky v oborech hutnictví, oděvnictví, slévárenství či zemědělství. Jde o vyšší počet volných pracovních míst, než je např. pro ekology nebo právní asistenty. Při stále se zvyšující kvalitě života v České republice lze očekávat u pozice nábytkový nebo interiérový designer i nadále neustále rostoucí trend volných pracovních míst.​​

Přijímací řízení​

Uchazeči o studium absolvuji talentovou zkoušku, která se skládá z následujících částí:​

 1. Předložení vlastního portfolia prací (domácí výtvarné práce, příp. díla ze ZUŠ, výtvarných kroužků a hodin kreslení ve škole apod.).​
 2. Kresebná-výtvarná část (kresba podle modelu).​
 3. Praktická část (papírový model, téma bude vylosované v den talentové zkoušky).​

Design1 Design2