POPIS OBORU

V současné době je design velice frekventovaným a atraktivním pojmem a stává se přirozenou součástí moderního způsobu života.Na úrovni vysokého školství je v současné době design jako samostatný studijní obor vyučován na umělecky orientovaných školách jako produktový design v jeho obecné šíři, na fakultách architektury v kontextu interiéru stavby, na technických školách v oblastech průmylového designu. Studijní obor Design nábytku na Mendelově univerzitě v Brně je vzhledem k zaměření a technickému zázemí univerzity cíleně zaměřen na proces navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu.

Zásadní důraz oboru Design nábytku je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalostmi v oboru výroby nábytku. Navrhování interiéru je do studia zařazeno pro pochopení a ověření komplexních souvislostí při uplatnění nábytku v interiéru, program je rovněž doplněn o produktový design solitérních prvků.

Mendelova univerzita poskytuje studentům možnosti doplnění komplexního přehledu studenta ve volitelných odborných předmětech Zahradnické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, zejména v oborech krajinářství, arboristika a průmyslových oborů dřevařství, staveb na bázi dřeva a nábytkářství. Dle údajů Národní soustavy povolání současné požadavky pracovního trhu na vysokoškolsky vzdělané designery nábytku jsou již srovnatelné s požadavky v oborech hutnictví, oděvnictví, slévárenství či zemědělství. Jde o vyšší počet volných pracovních míst, než je např. pro ekology nebo právní asistenty. Při stále se zvyšující kvalitě života v České republice lze očekávat u pozice nábytkový nebo interiérový designer i nadále neustále rostoucí trend volných pracovních míst.

Program je tedy logickým vyústěním snahy o proporcionálně vzdělaného průmyslového designera nábytku, který bude informován o přírodních zdrojích, jmenovitě o dřevu a jeho zpracování, vlivu výroby a výrobků na životní prostředí a jejich začlenění do životního stylu zákazníků nábytkářských firem a prodejců. Česká republika má v oblasti průmyslové výroby nábytku příkladnou tradici. Navázat na tuto tradici je možné pouze komplexním využití současných znalostí a technologií.

PROFIL ABSOLVENTA

Abolventem oboru je Designer - Návrhář nábytku, který má schopnost propojení uměleckého cítění, znalostí historického kontextu a požadavků současných životních potřeb při současném využití hlubokých znalostí moderních technologií a materiálů pro výrobu nábytku. V procesu navrhování je schopem tvůrčím způsobem využívat nové technologie a zohledňovat ekonomicko ekologická hlediska.

Během studia získají absolventi kompetence samostatné tvůrčí práce, práce v kolektivu a s kolektivem, řízení malé firmy, prezentace výsledků vlastní práce a zvýšení sebevědomí zázemím teoretických znalostí historie a vztahů. Absolvent se uplatní jako samostatný Designer - Návrhář nábytku u menších výrobců nábytku nebo v rámci práce vývojového týmu velkých výrobců nábytku v procesu návrhování nábytku a přípravy výroby. Je schopen se uplatnit také v oblasti návrhování a zařizování interiérů na základě získaných oborových specifikací.

Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na magisterské úrovni v navazujících designérských oborech.

Přijímací řízení

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.
Uchazeči o studium ve studijním programu Design nábytku absolvuji talentovou zkoušku, která se skládá z následujících částí:
a) Předložení vlastního portfolia prací (domácí výtvarné práce, příp. díla ze ZUŠ, výtvarných kroužků a hodin kreslení ve škole apod.).
b) Kresebná-výtvarná část (kresba podle modelu).
c) Praktická část (papírový model, téma bude vylosované v den talentové zkoušky).

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky