Studijní program: Design nábytku

Specializace:

Není

Doba studia:

4 roky

Forma:

Prezenční

Vyučovací jazyk:

Čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia a talentová zkouška

Počty přijímaných studentů: 

28

Navazující studijní programy:

Design nábytku

 Podat přihlášku
 
 

Popis studijního programu

Program Design nábytku na Mendelově univerzitě v Brně je vzhledem k zaměření a technickému zázemí univerzity cíleně zaměřen na proces navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu. Zásadní důraz studijního programu Design nábytku je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalostmi v oboru výroby nábytku. Navrhování interiéru je do programu zařazeno pro pochopení a ověření komplexních souvislostí při uplatnění nábytku v interiéru, program je rovněž doplněn o produktový design solitérních prvků. Vlastní struktura studijního programu se skládá z povinných, povinně – volitelných (profilujících) a volitelných předmětů. Kreditová hodnota jednotlivých semestrů je tvořena 75 % z povinných a 25 % volitelných a povinně - volitelných předmětů.

 

Předměty v prezenční formě
 

 

Proč studovat právě Design nábytku?

  • Design nábytku je všude kolem nás
  • Budeš studovat kreativní studijní program
  • Získáš praktické dovednosti, vyzkoušíš si realizaci svých návrhů
  • Budeš mít možnost prezentovat své návrhy na výstavách a soutěžích

Profil absolventa:

Absolventem studijního programu má schopnost propojení uměleckého cítění, znalostí historického kontextu a požadavků současných životních potřeb při současném využití hlubokých znalostí moderních technologií a materiálů pro výrobu nábytku. V procesu navrhování je schopen tvůrčím způsobem využívat nové technologie a zohledňovat ekonomicko ekologická hlediska. Během studia získají absolventi kompetence samostatné tvůrčí práce, práce v kolektivu a s kolektivem, řízení malé firmy, prezentace výsledků vlastní práce a zvýšení sebevědomí zázemím teoretických znalostí historie a vztahů. Absolvent se uplatní jako samostatný Designer - Návrhář nábytku u menších výrobců nábytku nebo v rámci práce vývojového týmu velkých výrobců nábytku v procesu navrhování nábytku a přípravy výroby. Je schopen se uplatnit také v oblasti navrhování a zařizování interiérů na základě získaných oborových specifikací.

Kde najdou absolventi uplatnění:

  • návrhář nábytku u menších výrobců nábytku
  • samostatný designer / návrhář nábytku
  • v rámci práce vývojového týmu velkých výrobců nábytku
  • v procesu navrhování nábytku a přípravy výroby

Cíl studia:

Cílem studia je dosažení odborného vzdělání v souladu s propojením znalostí z designu a tvorby nábytku, se schopností řešit tvůrčí problémy spojené s koncipováním nových produktů a jejich začleněním do obývaného prostředí.

 

 

Design1Design2 

.