Studijní program: Design nábytku

Specializace:

není

Doba studia:

4 roky

Forma:

prezenční

Vyučovací jazyk:

čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia a talentová zkouška

Počty přijímaných studentů: 

30

Navazující studijní programy:

Design nábytku

 
 

Proč si vybrat SP Design nábytku:

 • budeš studovat kreativní studijní program,
 • získáš praktické dovednosti, vyzkoušíš si realizaci svých návrhů,
 • díky technickému zázemí univerzity budeš ještě blíž procesu cíleně zaměřenému na navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu,
 • osvojíš si i produktový design solitérních prvků,
 • budeš mít možnost prezentovat své návrhy na výstavách a soutěžích.

 

Předměty v prezenční formě
  

Naučíš se:

 • skloubit umělecké cítění a požadavky životního stylu 21. století, aniž by ti chyběla znalost historického kontextu,
 • v procesu navrhování tvůrčím způsobem využívat nové technologie a zohledňovat ekonomicko-ekologická hlediska,
 • pracovat tvůrčím způsobem samostatně, ale i jako člen větší skupiny,
 • prezentovat výsledky své práce.

Uplatníš se jako:

 • návrhář nábytku u menších výrobců nábytku,
 • ve vývojovém týmu velkých výrobců nábytku,
 • samostatný designer / návrhář nábytku,
 • v procesu přípravy výroby,
 • v oblasti navrhování a zařizování interiérů.

Po absolvování bakalářského SP Design nábytku si můžeš podat přihlášku na navazující magisterský SP Design nábytku.

Design nábytku – Matěj Obdržálek

Matěj Obdržálek – ambasador studijního programu Design nábytku 

Na LDF MENDELU jsem vystudoval studijní program Design nábytku a nyní pokračuji navazujícím doktorským studiem s tématem práce Biodesign veřejného interiéru. Na studiu Designu nábytku se mně nejvíc líbila jeho různorodost. Vedle technických znalostí je zde souběžně rozvíjena kreativita a tvůrčí schopnosti v rámci ateliérové tvorby. Nechybí zde ale ani uplatnění teoretických znalostí v praxi při výrobě modelů a prototypů. Pro tyto účely slouží nově vybavené dílny, k dispozici je také velkoformátový laser a návrhy si můžeme vytisknout na 3D tiskárnách. Pokud si kreativní člověk se zajímavými nápady a zajímáš se o design a bydlení je tento obor právě pro tebe.
Psát mně můžeš na: design.ambasador@mendelu.cz

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU