Studijní program: Krajinářství

Specializace:

není

Doba studia:

3 roky

Forma:

prezenční

Vyučovací jazyk:

čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

50

Navazující studijní programy:

Krajinné inženýrství

Proč si vybrat SP Krajinářství:

získáš přehled v biologických a technických disciplínách souvisejících s celou problematikou komplexní péče o krajinu,
nečeká tě jenom teorie, získáš i praktické znalosti díky cvičením a odborným exkurzím, které jsou koncipovány v přímé návaznosti na přednášenou problematiku.

Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

 • navrhovat management ochrany krajiny,
 • poznávat dřeviny a jak je sázet a pěstovat,
 • navrhovat úpravy krajiny v souvislosti s jejím vodním režimem,
 • zpracovat data a vyhodnotit je,
 • programy na tvorbu map a geodézii,
 • vytvářet technické výkresy,
 • pochopit principy územního plánování,
 • legislativu životního prostředí,
 • základy ekonomiky, což ti může pomoci třeba v začátcích podnikání.

Uplatníš se jako:

 • odborník na všech úrovních státní správy, v projekčních a realizačních organizacích, jejichž činnost souvisí s využíváním krajiny a péčí o ni,
 • expert ve střediscích environmentální výchovy a neziskových organizacích, jejichž činnost souvisí s využíváním krajiny a péčí o ni,
 • v případě splnění zákonných podmínek můžeš získat autorizační a resortní oprávnění.

Po absolvování bakalářského SP Krajinářství si můžeš podat přihlášku na navazující magisterský SP Krajinné inženýrství.

Krajinářství – Ondřej Hemr

Ondřej Hemr – ambasador studijního programu Krajinářství

Studuji doktorský studijní program Krajinné inženýrství a krajinářství jsem si prošel od začátku. Během jeho studia na „lesárně" mě vždycky nejvíc bavilo, že jsme u učení neseděli jen v lavicích, ale hodně času trávili v terénu: v lese, na polích, u vody, za humny ... Krajinářství jsem si zamiloval, protože mě naučilo, co životní prostředí trápí v nejširším měřítku a jak pomoci. Například jak nakreslit projekt revitalizace, výsadeb či nádrže, jak poradit se zadržením vody v krajině nebo se suchem. A co se týká uplatnění? Snad jen, že neznám jediného absolventa Krajinářství, který by měl problém sehnat práci v oboru. Když zrovna nepracuji, jezdím po vandrech nebo se procházím, jak jinak než po krajině.
Psát mně můžeš na: krajinarstvi.ambasador@mendelu.cz

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU