Studijní program: Lesnictví

Specializace:

Lesnictví tropů a subtropů

Doba studia:

3 roky

Forma:

prezenční

Vyučovací jazyk:

čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

30

Navazující studijní programy:

Lesní inženýrství tropů a subtropů

 

 

Proč si vybrat SP Lesnictví, specializace Lesnictví tropů a subtropů:

 • budeš studovat SP, který vychází z komplexního pojetí lesnictví, tzn. znalostí základních složek lesních ekosystémů: lesnická geologie, pedologie, dendrologie, botanika, zoologie, entomologie, které jsou pak využity v syntetických lesnických disciplínách: ekologie lesa, lesnická typologie a na ně navazujících vlastních odborných lesnických disciplínách: ochrana lesa, pěstění a zakládání lesů,
 • zorientuješ se v právních normách a systému veřejné správy,
 • osvojíš si základy lesnické ekonomiky,
 • dokážeš aplikovat základní metody středoevropského lesnictví – zachování dlouhodobé a trvalé produkce lesa - v podmínkách zejména rozvojových zemí tropů a subtropů.

Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

 • základní biologické disciplíny a popsat složky lesního ekosystému,
 • syntetické disciplíny a postihnout vazby lesního ekosystému,
 • odborné lesnické disciplíny a chápat jejich vzájemné vazby,
 • chápat dynamiku lesních ekosystémů, včetně jejich historického ovlivnění člověkem,
 • určovat faktory, které ohrožují stabilitu ekosystémů a navrhnout řešení hospodaření a péče o lesní ekosystémy tak, aby byly zachovány principy přírodě blízkého hospodaření při současném zajištění nezbytné míry hospodářské výkonnosti.

Uplatníš se jako:

 • odborník lesního hospodářství, výzkumu, služeb aj., v zemích tropického a subtropického pásma,
 • odborník v tuzemských firmách, které se zabývají zahraničním obchodem s lesnickými komoditami,
 • odborník v oblasti dřevo-zpracovatelského průmyslu a hodnocení tropických a subtropických zemědělských produktů,
 • pracovník – odborník v českém lesnickém prostředí.

Po absolvování bakalářského SP Lesnictví, specializace Lesnictví tropů a subtropů si můžeš podat přihlášku na navazující magisterský SP Lesní inženýrství, specializace Lesní inženýrství tropů a subtropů.

Lesnictví tropů a subtropů – Lukáš Karas

Lukáš Karas – ambasador studijního programu Lesnictví, specializace Lesnictví tropů a subtropů

Když jsem se po střední zahradnické škole rozhodoval, kam jít, tropické lesnictví pro mě bylo jasným favoritem. Bylo to skvělé skloubení mých zálib: pěstování cizokrajných rostlin, poznávání jiných krajin a botanické bádání. Teď studuji navazující doktorský studijní program a věnuji se množení kadidlovníku v Ománu. Díky LDF MENDELU jsem získal nejen vzdělání v oboru, který mě baví, ale i skvělé kolegy, se kterými pracuji na rozvojových projektech. Pokud rádi cestujete, poznáváte jiné kultury, tak na „tropech" to zažijete! A to nejen teoreticky, ale i prakticky díky odborné praxi a projektům, kterých můžeš být během studia součástí. Tak pojď na tropy a poznávej svět s námi!
Psát mně můžeš na: tropy.ambasador@mendelu.cz

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU