Lesnictví

Specializace:

Lesnictví

Doba studia:

3 roky

Forma:

prezenční, kombinovaná

Vyučovací jazyk:

čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

120/50

Navazující studijní programy:

Lesní inženýrství (prez./komb.)

 

 

Proč si vybrat SP Lesnictví, specializace Lesnictví:

 • budeš studovat SP, který vychází z komplexního pojetí lesnictví, tzn. znalostí základních složek lesních ekosystémů: lesnická geologie, pedologie, dendrologie, botanika, zoologie, entomologie, které jsou pak využity v syntetických lesnických disciplínách: ekologie lesa, lesnická typologie a na ně navazujících odborných lesnických disciplínách: ochrana lesa, pěstění a zakládání lesů,
 • zorientuješ se v právních normách a systému veřejné správy,
 • osvojíš si základy lesnické ekonomiky.

Předměty v prezenční forměPředměty v kombinované formě
 

Naučíš se:

 • základní biologické disciplíny a popsat složky lesního ekosystému,
 • syntetické disciplíny a postihnout vazby lesního ekosystému,
 • odborné lesnické disciplíny a chápat jejich vzájemné vazby,
 • chápat dynamiku lesních ekosystémů, včetně jejich historického ovlivnění člověkem,
 • určovat faktory, které ohrožují stabilitu ekosystémů a navrhnout postupy hospodaření a péče o lesní ekosystémy volbou principů přírodě blízkého hospodaření při současném zajištění nezbytné míry hospodářské výkonnosti.

Uplatníš se jako:

 • odborník v sektoru lesního hospodářství (např. lesní technik pro pěstební i těžební činnost, lesní technik myslivec, lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví, lesní technik školkař, lesní technik taxátor, samostatný technik správy drobných vodních toků),
 • odborník na různých úrovních státní a komunální správy lesů,
 • pracovník v oblasti ochrany přírody a krajiny a v příbuzných oborech (lesník pro ochranu přírody a krajiny).

Po absolvování bakalářského SP Lesnictví, specializace Lesnictví si můžeš podat přihlášku na navazující magisterský SP Lesní inženýrství, specializace Lesní inženýrství.

Lesnictví – Aneta Bačová

Aneta Bačová – ambasadorka studijního programu Lesnictví, specializace Lesnictví

Jsem studentkou doktorského studijního programu Botanika - Fytologie lesa. Prošla jsem jak bakalářským, tak magisterským studiem oboru Lesnictví. Pokud mám vybrat jednu věc, která se mi na LDF líbí, je to osobní přístup. Nikdy jsem zde neměla pocit, že jsem jen dalším bezejmenným studentem v pořadí, který je každému lhostejný. Pokud máš strach, že kvůli škole budeš muset opustit svoje koníčky, které s lesnictvím souvisí, tak se neboj. Máme zde jak myslivecký kroužek, tak i aktivní trubače a sokolníky. Pak už záleží jen na tobě, jak využiješ všech možností, které fakulta nabízí. A že jich není málo!
Psát mně můžeš na: lesnictvi.ambasador@mendelu.cz

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU