Studijní program: Tvorba a výroba nábytku

Specializace:

Výroba nábytku

Doba studia:

3 roky

Forma:

Prezenční

Vyučovací jazyk:

Čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

50

Navazující studijní programy:

Nábytkové inženýrství (obory Nábytkové inženýrství a Tvorba interiéru)

 Podat přihlášku

 

Co je to Tvorba a výroba nábytku, specializace Výroba nábytku:

Bakalářské studium Tvorba a výroba nábytku je zaměřeno na zpracovávání a využívání obnovitelné suroviny – dřeva v nábytkářském průmyslu, čímž přispívá k omezení spotřeby ropných produktů. Programová koncepce studia Tvorby a výroby nábytku vychází ze skutečnosti, že výroba nábytku patří v České republice mezi základní obory spotřebního průmyslu s dlouholetou tradicí.
Specializace Výroba nábytku spočívá ve znalostech výrobních technologií, nábytkových konstrukcí, vlastnostech materiálů a základech řízení výroby. Další užší specializace je možná díky volitelným předmětům.

 

Předměty v prezenční formě
 

Profil absolventa:

Absolventi získávají kompetence pro odborné technické funkce v oblasti konstrukční a technologické tvorby nábytku i podnikání. Prioritou je bezpečny nábytek s požadovanými užitnými, technickými a zdravotními parametry, výrobní klasické i moderní postupy, které neohrožují člověka při zpracování materiálů, emisemi, odpady, spotřebou energie a procesy likvidace nábytku po skončeném životním cyklu.
Uplatnění absolventů:

  • Samostatný nábytkářský technik-manažer provozu
  • Samostatný nábytkářský a interiérový technolog
  • Samostatný nábytkářský a interiérový konstruktér
  • Samostatný nábytkářský technik - kontrolor jakosti
  • Technický pracovník zkušebny nábytku či mistr odborné výuky
  • Technický pracovník pro výzkum a inovace

 Cíl studia:

Cílem studia je osvojení nástrojů a metod tvorby, vývoje, konstrukce a výroby nábytku a jejich vzájemného vztahu. Obor cílí na i rozvoj profesního sebevědomí, schopnosti orientace v řízení výroby nábytku, v malé či střední nábytkářské firmě, v oborech přípravy výroby a navrhování nábytku, včetně jeho konstruování, pevnosti a kvality. Výuka studijního oboru je cílená na technologie výroby nábytku, na navrhování nábytku a jeho konstrukční řešení na získání kompetenci znalostí z oblastí ochrany životního prostředí v celém životním cyklu nábytku, z oblasti vlivu prostředí na chování, výkonnost a náladu uživatelů nábytku z krátkodobého hlediska a na duševní a fyzické zdraví z dlouhodobého hlediska. 

Tvorba1 Tvorba2 

.