Obor Tvorba a výroba nábytku

Studijní program: Tvorba a výroba nábytku
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční
Vyučovací jazyk: čeština
Kritériem pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů:  80
Navazující studijní program: Nábytkové inženýrství (prezenčně)
 

Co čekat od oboru Tvorba a výroba nábytku?​

INTERIÉR - NÁBYTEK - ČLOVĚK - DESIGN. Studium nábytku není na rozdíl od současných vysokoškolských programů výhradně technické, humanitní či umělecké, ale je zejména interdisciplinární, neboť je to z hlediska přívětivé funkce interiéru, tvorby nábytku a pohody člověka nezbytné.​

 

Předměty v prezenční formě
 

Co tě bude na Tvorbě a výrobě nábytku bavit?​

 • Zvládneš konstrukci a technologii výroby​
 • Poznáš tématiku nábytku i tvorby interiéru, ergonomii, estetiku, ale i prezentaci při prodeji​
 • Získáš teoretické znalosti i praktické dovednosti – materiály, technologie výroby, ekologie, management, ekonomie, výstavnictví​
 • Rozšíříš svoje jazykové schopnosti​
 • Nabízíme zajímavé mezinárodní spolupráce – např. Finsko, Španělsko, Turecko​

Studenti si mohou během studia volit profilaci:​

 • Teoreticko - kreativní modul (Tvorba nábytku)​

Východiska tvorby, filozofie bydlení a životního stylu, historie nábytku a spotřebních předmětů, poznatky o výstavnictví, reklamě a poradenství. Praktická výuka se odehrává formou ateliérové práce.​

 • Materiálově - technologický modul (Výroba nábytku)​

Základní znalosti o struktuře a složení dřeva, technologické aspekty výroby a konstrukcí nábytku a dalších interiérových prvků. Využití počítačové techniky a systémů CAD a CAM v oblasti zpracování návrhové, technické a výrobní dokumentace a procesu výroby.​

 • Manažersko - ekonomický modul (Prodej nábytku)

Komplexní modul pro uplatnění absolventů v obchodě. Znalosti sociálních a individuálních potřeb zákazníků, tj. chápání specifické úlohy bydlení a veřejného interiéru, ekonomické znalosti, základy projektového řízení, veřejného a soukromého práva, problematika podnikání.​​

Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

 • Vývojář, designer nebo obchodník ​
 • Výroba nábytku​
 • Poradenské služby​
 • Obchod s nábytkem​
 • Projekční kanceláře ​

V současné době roste poptávka po absolventech, a to nejen u velkých prodejců a distributorů nábytku, ale i u menších výrobních firem. Nově vznikají poradenské služby a architektonické kanceláře orientované na oblast bydlení. Výrobci nábytku začínají budovat vlastní prodejní sítě, kde vedle specializovaných ekonomicky vzdělaných odborníků potřebují pracovníky s techničtějším zaměřením. Studium oboru je také dobrým základem pro samostatné podnikání ve středních, malých a rodinných výrobních firmách.​

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.​

 

Tvorba1 Tvorba2