Studijní program: Stavby na bázi dřeva

Specializace:

není

Doba studia:

3 roky

Forma:

prezenční

Vyučovací jazyk:

čeština

Kritéria pro přijetí:

průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku studia

Počty přijímaných studentů: 

120

Navazující studijní programy:

Stavby na bázi dřeva
Technologie a managment zpracování dřeva

 

 

Proč si vybrat SP Stavby na bázi dřeva:

 • získáš teoretické i praktické znalosti z oblasti navrhování a posuzování prvků, konstrukcí a staveb ze dřeva, materiálů na bázi dřeva, ale i dalších stavebních materiálů, které jsou založené na nejnovějších poznatcích v oboru,
 • zorientuješ se v aktuálních trendech, jako je snižování celkové energetické náročnosti budov, snižování materiálové náročnosti staveb, vliv staveb na okolní prostředí, recyklace stavebních materiálů, ekologické stavění apod.,
 • praktické znalosti si osvojíš při cvičeních a odborných exkurzích.

 

Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

 • vypracovat projektovou dokumentaci staveb na bázi dřeva, v rozsahu odpovídajícímu rodinným domům,
 • vše potřebné pro výrobu nebo realizaci dřevostaveb v různých konstrukčních systémech,
 • technologie zpracování dřeva, nutné pro výrobu řeziva, konstrukčních dřevěných prvků a výrobků na bázi dřeva s využitím moderních postupů a techniky,
 • provádět technický dozor nad realizací stavby,
 • provádět stavebně technické průzkumy dřevěných konstrukcí,
 • odborně vést pracovní tým při výrobě a realizaci staveb s nosnou konstrukcí ze dřeva.

Uplatníš se jako:

 • odborník na problematiku stavebnictví ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v malých a středních výrobních a realizačních firmách,
 • specialista na dřevěné konstrukce a využití dřeva a materiálů na jeho bázi v projekčních kancelářích,
 • odborník ve fázi přípravy výroby prvků a konstrukcí a realizace staveb.

Po absolvování bakalářského SP Stavby na bázi dřeva si můžeš podat přihlášku na navazující magisterský SP Stavby na bázi dřeva a Technologie a managment zpracování dřeva.

Stavby na bázi dřeva – Oskar Špavor

Oskar Špavor – ambasador studijního programu Stavby na bázi dřeva

Jsem studentem doktorského studijního programu Materiálové inženýrství dřeva, kterým jsem navázal na magisterské studium: Stavby na bázi dřeva. Toto studium tě provede od začátku zpracováním dřevní kulatiny, výrobou aglomerovaných materiálů, návrhem dřevěné konstrukce, posouzením požární bezpečnosti a mnohým dalším. Po ukončení studia budeš mít komplexní přehled o dřevostavbách a o všem, co s nimi souvisí. Ve volném čase se věnuji 3D tisku, nákupu a dovozu zahraničních strojů a německému jazyku.
Psát mně můžeš na: stavby.ambasador@mendelu.cz

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU