Obor Stavby na bázi dřeva

Studijní program: Stavby na bázi dřeva
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční
Vyučovací jazyk: čeština
Kritéria pro přijetí: průměrný prospěch na SŠ za poslední 3,5 roku
Počty přijímaných studentů:  60
Navazující studijní programy: Dřevařské inženýrství (prezenčně, kombinovaně),
Stavby na bázi dřeva (prezenčně)
 

Proč Stavby na bázi dřeva?​

V současné době jde v ČR na úrovni VŠ o jediný program svého zaměření. Vznik oboru je reakcí zvýšení zájmu o stavby ze dřeva, z materiálů na jeho bázi a především zvýšení zájmu stavebníků o rychle dostupné bydlení, charakteristické právě pro tyto stavby. ​

Účelem studia je vzdělávání v souladu s ekologickými poznatky a aplikovanými požadavky trvale udržitelného rozvoje. Jako interdisciplinární obor spojuje vědecké, technické, manažerské a kreativní disciplíny do kompaktního celku. ​

Program se zabývá pojmy ochrana zdraví, ekonomie, zkušebnictví apod. Nutná je rovněž znalost materiálů na bázi dřeva i dalších nedřevěných materiálů, jejich vlastností a možností použití ve stavbách ze dřeva. Paralelně je třeba se zaměřit na získání širší znalosti v oblasti stavebně-truhlářských výrobků, technologie jejich výroby a možnosti použití ve stavbách ze dřeva.​

 

Předměty v prezenční formě
 

Co tě bude bavit?​

  • Návrh a konstrukce dřevěných staveb​
  • Znalost materiálů, technologií – struktura složení dřeva​
  • Chování materiálů po zabudování, požadavky na ochranu – problematika životnosti​
  • Ekonomicko-ekologické aspekty​
  • Kvalitně vybavené dílny​

​Kde nacházejí absolventi uplatnění?​

  • Technik i manažer:​
  • Realizace staveb ze dřeva ​
  • Poradenská činnosti ​
  • Konstrukční a projekční kanceláře​
  • Služby a obchod​​

Přijímací řízení​

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. ​

Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.​

 

Stav1 Stav2