Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Obor "Stavby na bázi dřeva" pokrývá zvýšený zájem uchazečů o studium problematiky staveb na bázi dřeva, stále častěji ve stavebnictví používaných. V současné době není v ČR na úrovni VŠ možnost studia podobného programu. 
Vznik nového oboru je reakcí na situaci na našem trhu v oblasti realizace staveb pro bydlení, kde lze konstatovat výrazné zvýšení zájmu o stavby ze dřeva, z materiálů na jeho bázi a především zvýšení zájmu stavebníků o rychle dostupné bydlení, charakteristické právě pro tyto stavby. Účelem studia je vzdělávání v souladu s ekologickými poznatky a aplikovanými požadavky trvale udržitelného rozvoje a komplexní chápání návrhu a realizace dřevěných staveb tak, jak je nutné je postihnout z pohledu ochrany životního prostředí.
Interdisciplinární obor spojuje vědecké, technické, manažerské a kreativní discipliny do kompaktního celku. Připravuje absolventy na široké spektrum praxe v realizaci staveb ze dřeva, v poradenské činnosti i ve službách a obchodě v dané oblasti tržního prostředí.
Posluchačů poskytuje znalosti především v oblastech navrhování a konstruování dřevěných staveb, v oblasti struktury a složení dřeva, jeho chování po zabudování do stavby a požadavků na jeho ochranu, které úzce souvisejí s trvanlivostí a životností těchto konstrukcí a staveb.
Program se zabývá pojmy ochrana zdraví, ekonomie, zkušebnictví apod. Nutná je rovněž znalost materiálů na bázi dřeva i dalších nedřevěných materiálů, jejich vlastností a možností použití ve stavbách ze dřeva. Paralelně je třeba se zaměřit na získání širší znalosti v oblasti stavebně-truhlářských výrobků, technologie jejich výroby a možnosti použití ve stavbách ze dřeva.

 

CÍL STUDIA

Absolvent získá znalosti materiálů, dovednosti o oborech technologie, konstrukce, bezpečnosti, pracovních postupů, výrobní ekologie, organizace a ekonomie. Absolventi bakalářského stupně studia mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti v konstrukčních a projekčních kancelářích malých a středních výrobních a realizačních firem, mohou působit v přípravě výroby konstrukcí, realizace staveb i v odborném školství.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

K úspěšnému přijetí studenta na obor je nutné úspěšně ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se koná z matematiky a fyziky.
Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou osvobozeni uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období studia na střední škole studijního průměru do 2,0 včetně. Rozhodným obdobím se rozumí vysvědčení v závěru předposledního a vysvědčení v pololetí posledního roku studia na střední škole.

NAVAZUJÍCÍ DŘEVARSKÉ MAGISTERSKÉ PROGRAMY NA LDF

Stavby na bázi dřeva
Dřevařské inženýrství
Nábytkové inženýrství

STUDIJNÍ PLÁN