PROFIL A PŘEDPOKLÁDANÉ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Obor "Stavby na bázi dřeva" pokrývá zvýšený zájem uchazečů o studium problematiky staveb na bázi dřeva, stále častěji ve stavebnictví používaných. V současné době není v ČR na úrovni VŠ možnost studia podobného programu. 
Vznik nového oboru je reakcí na situaci na našem trhu v oblasti realizace staveb pro bydlení, kde lze konstatovat výrazné zvýšení zájmu o stavby ze dřeva, z materiálů na jeho bázi a především zvýšení zájmu stavebníků o rychle dostupné bydlení, charakteristické právě pro tyto stavby. Účelem studia je vzdělávání v souladu s ekologickými poznatky a aplikovanými požadavky trvale udržitelného rozvoje a komplexní chápání návrhu a realizace dřevěných staveb tak, jak je nutné je postihnout z pohledu ochrany životního prostředí.
Interdisciplinární obor spojuje vědecké, technické, manažerské a kreativní discipliny do kompaktního celku. Připravuje absolventy na široké spektrum praxe v realizaci staveb ze dřeva, v poradenské činnosti i ve službách a obchodě v dané oblasti tržního prostředí.
Posluchačů poskytuje znalosti především v oblastech navrhování a konstruování dřevěných staveb, v oblasti struktury a složení dřeva, jeho chování po zabudování do stavby a požadavků na jeho ochranu, které úzce souvisejí s trvanlivostí a životností těchto konstrukcí a staveb.
Program se zabývá pojmy ochrana zdraví, ekonomie, zkušebnictví apod. Nutná je rovněž znalost materiálů na bázi dřeva i dalších nedřevěných materiálů, jejich vlastností a možností použití ve stavbách ze dřeva. Paralelně je třeba se zaměřit na získání širší znalosti v oblasti stavebně-truhlářských výrobků, technologie jejich výroby a možnosti použití ve stavbách ze dřeva.

 

CÍL STUDIA

Absolvent získá znalosti materiálů, dovednosti o oborech technologie, konstrukce, bezpečnosti, pracovních postupů, výrobní ekologie, organizace a ekonomie. Absolventi bakalářského stupně studia mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti v konstrukčních a projekčních kancelářích malých a středních výrobních a realizačních firem, mohou působit v přípravě výroby konstrukcí, realizace staveb i v odborném školství.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

NAVAZUJÍCÍ DŘEVARSKÉ MAGISTERSKÉ PROGRAMY NA LDF

Stavby na bázi dřeva
Dřevařské inženýrství
Nábytkové inženýrství

 

Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky