Studijní program: Design nábytku

Specializace:  není
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  čeština
Počty přijímaných studentů:   20
 Podat přihlášku

 

 

Magisterský SP Design nábytku je dvouletý studijní program, který navazuje na bakalářský SP Design nábytku.

Proč si vybrat SP Design nábytku:

 • magisterský studijní program rozvíjí tvůrčí schopnosti osobnosti v designu nábytku - ve vazbě na blízké obory jako jsou architektura a produktový design - podle osobní profilace studenta,
 • během dvou let studia získáš také znalosti z oblasti navrhování interiéru, ergonomie a dalších souvisejících oblastí,
 • vyzkoušíš si realizaci svých návrhů,
 • budeš mít možnost prezentovat své návrhy na různých výstavách a soutěžích.

 

Předměty v prezenční formě

 

Naučíš se:

 • technické vnímání problematiky - konstrukční a materiálové řešení, technologii, ergonomii atd.,
 • slučovat v procesu tvorby technické a výtvarné dovednosti a díky tomu zvládnout řešení projektů v širším mezioborovém kontextu,
 • znalosti a dovednosti v oblastech designu nábytku se zaměřením na průmyslovou výrobu, návrhy nábytkových solitérů a realizaci interiérů nacházejících se na rozhraní architektury, užitého umění a techniky.

Uplatníš se jako:

 • odborník v designérských a projekčních atelierech,
 • pracovník v nábytkových studiích odborného poradenství,
 • jako garant realizací projektů veřejného interiéru u výrobců nábytku,
 • vyučující v odborném školství,
 • specialista ve svém oboru v oblasti výstavnictví a památkové péče.
On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU