Obor Dřevařské inženýrství

Studijní program: Dřevařské inženýrství
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk: čeština
 

Popis oboru

Studijní program vychází ze znalosti materiálu -- dřeva, jeho stavby, obrábění a z konstrukce strojů. Je profilován do návrhů technologických celků na výrobu základních výrobků (řezivo, dýhy, velkoplošné kompozitní materiály, hydrotermická úprava dřeva, sušení) a na výrobky na nich závislé (stavebně-truhlářské, speciální dřevařské výrobky, dřevěné stavby a části staveb). Přípravu pak završují ekonomické disciplíny, management, logistika a obchod. V rámci volitelných předmětů se lze blíže zaměřit na automatizaci výrobních systémů, metody FEM (konečných prvků), výpočtové postupy, stavbu a konstrukci strojů, CNC obráběcí stroje.

Cíl studia

Cílem studijního programu je připravit odborníky, kteří jsou v tuzemsku i v zahraničí schopni zastávat vysoce odborné organizační, řídící i technické práce v různých druzích pracovního zařazení u závodů, podniků, společností i soukromých podnikatelů, zabývajících se zpracováním dřeva a výrobou základních materiálů a polotovarů ze dřeva nebo na jeho bázi, výrobou nábytku, dřevostaveb nebo dřevěných částí staveb, ale i u projekčních a obchodních organizací, jejichž činnost je orientována na navrhování dřevařských nebo nábytkářských výrobních celků, navrhování druhu, materiálové skladby, konstrukce, provedení a variantního řešení výrobků nebo jejich prodej. V neposlední řadě se dřevařští odborníci podílí též na uchování hodnot, které vytvořili naši předchůdci a vytváří hodnoty nové. V současné době je akreditována a vyučována prezenční i kombinovaná forma magisterského studia.