Studijní program: EUROPEAN FORESTRY

Specializace:  není
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  angličtina
Počty přijímaných studentů:   20
 Podat přihlášku
  

 

Proč si vybrat SP European Forestry:

  • získáš nejnovější teoretické poznatky o lesnických disciplínách na panevropské úrovni,
  • osvojíš si, jak nabyté poznatky aplikovat v lesním hospodářství nebo blízkých disciplínách, jako jsou ochrana přírody, mezinárodní obchod s dřívím apod., jak v zemích EU, tak ostatních zemí Evropy,
  • benefitem je studium v anglickém jazyce, což umožňuje studentům z ČR, ale i ze zahraničí uplatnit znalosti nejen ve své rodné zemi. 

 

Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

  • řešit biologické, technické a základní ekonomické úkoly v řídící oblasti lesního hospodářství na bázi priorit Rady Evropské unie pro oblast lesnictví,
  • vše, co tě připraví na působení v řídících, administrativních, kontrolních a plánovacích pozicích ve státní sféře ČR, orgánech EU, nadnárodních a nevládních neziskových organizacích,
  • propojit odborné lesnické znalosti s aplikovanými znalostmi ekonomiky lesních podniků, principů managementu s důrazem na řízení lidských zdrojů, obchodování s dřívím a znalosti související s právními předpisy,
  • budeš schopen své znalosti uplatnit ve vazbě na diverzitu evropské krajiny.

Uplatníš se jako:

  • odborník v sektoru lesního hospodářství, na všech úrovních státní a komunální správy lesů, zeleně, v oblasti ochrany přírody a krajiny a příbuzných oborech a na různých úrovních manažerských pozic,
  • mezinárodní odborný specialista v příslušných mezinárodních institucích: IUFRO, FAO, UNEP, IUCN, UNDP, WB, ICRAF, CIFOR a také v rámci certifikace přírodních zdrojů – PEFC, FSC aj.,
  • spolupracovník při přípravě legislativních předpisů nezbytných pro řádnou implementaci vybraných opatření plánované společné lesnické politiky EU a národní lesnické politiky, které jsou v gesci oddělení koordinace cross compliance.

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU