Obor Forestry and Landscape Management

Studijní program: Forestry and Landscape Management
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Vyučovací jazyk: angličtina
 

Popis oboru

Nový a dynamický studijní program, který přináší propojení oborů, jazyků, kultur i názorů. Setkáte se s tím nejlepším ze středoevropského a skandinávského lesnictví, budete mít možnost studovat vazby na životní prostředí a krajinu. Je před Vámi široká nabídka volitelných předmětů, jenž Vám umožní najít si svůj úhel pohledu i zcela nová témata. Budete také hodně cestovat, protože tento finsko-český program zajišťují Mendelova univerzita v Brně a Lapland University of Applied Sciences a Vy se budete jeden semestr učit na partnerské univerzitě. Výuka probíhá v angličtině, protože program je mezinárodní, otevřený i studentům mimo EU.

Podmínky pro přijetí

Pokud máte úspěšně ukončené bakalářské studium v lesnických, krajinářských, zemědělských a podobných oborech, tak k přijetí budete potřebovat složit test z anglického jazyka. Studium je spolu-financované ze strany studenta a mobilita mezi jednotlivými zeměmi je finančně podpořena grantem z evropského vzdělávacího programu Erasmus+.

Co získáte

Po ukončení studia získá absolvent společný diplom z obou partnerských univerzit. Investice se určitě vyplatí, protože během studia získáte nejen skvělé odborné znalosti, ale i opravdové životní zkušenosti z mezinárodní teamové práce. A to se cení.

Organizace studia a přehled předmětů

Studium trvá dva roky a každý akademický rok je rozdělen na dva semestry. Jeden semestr má délku 19 týdnů a skládá se z 14 výukových týdnů a 5 týdnů studijního a zkouškového období.