Studijní program: Krajinné inženýrství

Specializace:  není
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  čeština
Počty přijímaných studentů:   30
 Podat přihlášku
 

Magisterský SP Krajinné inženýrství je dvouletý studijní program, který navazuje na bakalářský SP Krajinářství.

Proč si vybrat SP Krajinné inženýrství:

 • budeš studovat inženýrsko-technický magisterský program poskytující propojení znalostí základních biologických oborů,
 • nabyté znalosti dokážeš využít při navrhování a realizaci biotechnických opatření v krajině s důrazem na vodní hospodářství, využití a ochranu vodních zdrojů, skladebné prvky ÚSES, břehové porosty a ochranu a tvorbu krajiny,
 • studium je doplněno o předměty zabývající se projekční a rozpočtářskou činností v investiční výstavbě s využitím výpočetní techniky.

 

Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

 • v oblasti tvorby a ochrany krajiny – na základě studia ekologických, biologických, technických a ekonomických disciplín - volit optimální řešení specifických problémů s ohledem na celou šíři krajinné problematiky,
 • zpracovávat projekty od technických studií až po realizační projekty různých úrovní (projekty hydrotechnické, projekty účelových komunikací a staveb, dřevinné vegetace atd.),
 • komunikovat s odborníky jak v daném, tak v příbuzných oborech,
 • schopnosti organizace a plánování.

Uplatníš se jako:

 • samostatný řešitel odborných problémů i vedoucí řešitelských týmů ve všech oblastech krajinného inženýrství,
 • odborný poradce v oboru krajinného inženýrství,
 • krajinný inženýr na různých úrovních státní správy,
 • projektový manažer v rámci projekčních a realizačních firem,
 • vyučující předmětů oborových disciplín na úrovni středního a vysokého školství.

 

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU