Studijní program: Lesní inženýrství

Specializace:  Lesní inženýrství
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční, kombinovaná
Vyučovací jazyk:  čeština
Počty přijímaných studentů:   60/30 (prez./komb.)
Podat přihlášku
 

Magisterský SP Lesní inženýrství, specializace Lesní inženýrství je dvouletý studijní program, který navazuje na bakalářský SP Lesnictví, specializace Lesnictví.

Proč si vybrat SP Lesní inženýrství, specializace Lesní inženýrství:

  • budeš studovat program, který je široce zaměřený a nabízí díky tomu širokou škálu uplatnění,
  • osvojíš si znalosti péče o lesní ekosystémy, znalosti biologické, technické i ekonomické,
  • pochopíš všechny ekosystémové služby lesa, nejenom produkční.

 

 
Předměty v prezenční formě Předměty v kombinované formě
 

Naučíš se:

  • způsoby stanovení peněžní hodnoty lesní půdy, lesních porostů a vyrobených statků lesního hospodářství,
  • vyjádřit újmy nebo škody na lesích včetně koncipování návrhů, projektů a řízení opatření vedoucích k prevenci či snížení jejich účinků,
  • propojit odborné lesnické znalosti s aplikovanými znalostmi ekonomiky lesních podniků, principů managementu s důrazem na řízení lidských zdrojů, obchodování s dřívím a znalosti související s právními předpisy.

Uplatníš se jako:

  • pracovník lesního hospodářství na všech úrovních státní a komunální správy lesů, zeleně, v oblasti ochrany přírody a krajiny a příbuzných oborech a na různých úrovních manažerských pozic.
On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU