Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Popis oboru

Stěžejní znalosti absolventů jsou v oblasti výroby nábytku a materiálů na bázi dřeva, nových komponentů výrob, strojního obrábění, výrobních technologií a v oblasti projektování nábytkářských výrobních systémů. Významnou oblastí vzdělání je řízení odpadového hospodářství. Technické vzdělání je doplněno ekonomickými disciplínami a manažerskými technikami zaměřenými na ekonomiku podnikání a management nábytkářského průmyslu, administrativu provozu, bezpečnost práce, řízení jakosti výrobků, certifikaci výrob, ověřování kvalitativních znaků nábytku a problematiku exportu a obchodu s nábytkem.

Cíl studia

Cílem studia je připravit absolventy odborně zaměřené na inovace technologií a technik nábytkářské výroby ve všech nezbytných vědních souvislostech, absolventy schopné manažerské činnosti s dostatečnou ekonomickou erudicí nezbytnou pro řídící funkce nábytkářského podniku. Program je obsahem výuky koncipován pro výchovu syntetické osobnosti, která dokáže skloubit technické a ekonomické znalosti a zvyšovat konkurenční schopnosti české nábytkové produkce.

Absolventi se uplatní zejména v řídících funkcích výrobní sféry podniků nábytkářského průmyslu, při projektování výrob nábytku, při expertní činnosti ve státních institucích a obchodních řetězcích.