Studijní program: Stavby na bázi dřeva

Specializace:  není
Doba studia:  2 roky
Forma:  prezenční
Vyučovací jazyk:  čeština
Počty přijímaných studentů:   40
 Podat přihlášku

 

 

Magisterský program Stavby na bázi dřeva je dvouletý studijní program, který navazuje na bakalářský stupeň Stavby na bázi dřeva.

Proč si vybrat SP Stavby na bázi dřeva:

během dvouletého studia si prohloubíš znalosti a schopnosti v oblasti navrhování a realizace dřevostaveb z hlediska architektonických požadavků, platných technických norem a s ohledem na potřeby bydlení v 21. století, absolvuješ provozní praxi v délce minimálně 4 týdnů.

 

Předměty v prezenční formě
 

Naučíš se:

 • znalosti z oblasti struktury a vlastností speciálních a kompozitních materiálů a technologií zpracování dřeva,
 • znalosti z oblasti uplatnění dřeva a materiálů na jeho bázi ve stavbách,
 • navrhovat a realizovat kvalitní dřevěné konstrukce a dřevostavby,
 • zpracovat technickou dokumentaci pro výrobu a realizaci dřevostaveb,
 • připravit a řídit výrobu dřevostaveb podle moderních technologií,
 • znalosti z mezioborových oblastí bezpečnosti, ekologie a environmentalistiky, počítačového modelování a počítačem podporovaného projektování.

Uplatníš se jako:

 • specialista na dřevěné konstrukce,
 • specialista v oblasti využití dřeva a materiálů na jeho bázi pro stavební účely,
 • odborník na přípravu výroby konstrukcí a realizaci staveb,
 • vyučující předmětů technických disciplín v oblasti středního a vysokého školství,
 • specialista na pozicích: technolog, vedoucí provozu, manažer v oborech zabývajících se výrobou prvků staveb ze dřeva,
 • pracovník či vedoucí výzkumu,
 • odborník ve společnostech zabývajících se distribucí hotových výrobků.
On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU