Termíny odevzdání periodických a závěrečných zpráv na LDF

(odesílání datovou schránkou):

  • TAČR - do 28.1.2019 (Potvrzení elektronického podání zprávy vygenerované v systému ISTA zaslat na email olga.komzakova@mendelu.cz)
  • NAZV - do 28.1.2019 (Potvrzení podání zprávy vygenerované v IS NAZV VZ zaslat na email olga.komzakova@mendelu.cz)
  • INTER-TRANSFER - do 28.1.2019 (Dokumenty k odeslání zaslat na email olga.komzakova@mendelu.cz)
  • GAČR - dílčí zprávy do 11.1.2019, závěrečné zprávy do 28.1.2019 (U soubor obsahujícímu dílčí nebo závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován v systému GRIS při konverzi do formátu PDF, jinak není možné odeslat přes datovou schránku, soubor zaslat na email olga.komzakova@mendelu.cz)

Kontakt: Mgr. Olga Komzáková, Ph.D. (olga.komzakova@mendelu.cz, +420 545 134 311) 

 

Prezentace dotačních možností v rámci titulů Visegrad Grants, GS Lesy ČR a GS Vojenské lesy a statky ze dne 29. 11 2018: ke stažení

 

 

 

Pro informování vedení fakulty o připravovaném nebo zamýšleném projektu je třeba vyplnit projektový záměr

 

 

  

Aktuálně vyhlášené výzvy lze vyhledávat mj. zde: 

 

  

 

 

 

 

 

(Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.)

 

 

Registrace do univerzitního Newsletteru  

 

(Odběratelé Newsletteru z Odboru vědy a výzkumu na MENDELU jsou informování o plánovaných i vyhlášených výzvách atd..) 

 


 

Registrujte se do Portálu MS2014+ 

 

Portál MS2014+ (nový Benefit) je určen pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020. Portál je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správ u  projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po vyhlášení výzev a otevření programů pro programové období 2014 - 2020. Veškerá komunikace s vyhlašovateli výzev bude v programovém období 2014 2020 probíhat prostřednictvím tohoto portálu.