Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §26 a §27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem LDF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen podle Volebního řádu AS LDF MENDELU a jedná podle Jednacího řádu AS LDF MENDELU.

Volební řád AS LDF MENDELU

Jednací řád AS LDF MENDELU

Dokumenty AS

Materiály předkládané k projednání

Zápisy ze zasedání AS 2021

Zápisy ze zasedání AS 2020

Zápisy ze zasedání AS 2019

Zápisy ze zasedání AS 2018

Zápisy ze zasedání AS 2017

Zápisy ze zasedání AS 2016

 

Členové akademického senátu

Volby do AS LDF MENDELU 2020

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU