Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny §26 a §27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem LDF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen podle Volebního řádu AS LDF MENDELU a jedná podle Jednacího řádu AS LDF MENDELU.

VOLBA DĚKANA 2018

Volební řád AS LDF MENDELU

Jednací řád AS LDF MENDELU

Dokumenty AS

Materiály předkládané k projednání

Zápisy ze zasedání AS 2020

Zápisy ze zasedání AS 2019

Zápisy ze zasedání AS 2018

Zápisy ze zasedání AS 2017

Zápisy ze zasedání AS 2016

 

Členové akademického senátu

 
 
.