Vědecká a umělecká rada

je samosprávným akademickým orgánem, jejímž předsedou je děkan fakulty.

 

Vědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)

Členové orgánu

.