Vědecká a umělecká rada

je samosprávným akademickým orgánem, jehoš předsedou je děkan fakulty.

 

Vědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)

Členové orgánu

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU