Horizont 2020

Horizont 2020 je realizován v letech 2014-2020 a s rozpočtem téměř 80 miliard euro je největším programem na podporu výzkumu a inovací v Evropě. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 je v pořadí osmý rámcový program a navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980. Předcházel mu 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

 

H2020 je rozdělen do tří pilířů:

Vynikající věda (Excellent Science).

Zahrnuje:

Vedoucí postavení evropského průmyslu (Industrial Leadership).

Společenské výzvy (Societal Challenges).

 

Více informací o rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizont 2020:

  • Český portál programu Horizont 2020 - aktuální informace - H2020
  • Portál Evropské komise k programu Horizont 2020
  • Účastnický portál pro podávání návrhů (seznam aktuálních výzev) Participant Portal

 

Řešené projekty na LDF

Emphasis: Effective Management of Pests and Harmful Alien Species – Integrated Solutions

HiTech AlkCarb: New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites 

HOMED: HOlistic Management of Emerging forest pests and Diseases