Schválené akreditační spisy

Bakalářské studijní programy a obory

Arboristika

 

Design nábytku

 

Dřevařství

 

Krajinářství

 

Lesnictví

 

Stavby na bázi dřeva

 

Tvorba a výroba nábytku

 

Bakalářské studijní programy schválené od 2019

Arboristika

Krajinářství

Stavby na bázi dřeva

Technologie a management zpracování dřeva

Magisterské studijní programy a obory 

Design nábytku

Dřevařské inženýrství

European Forestry

Krajinné inženýrství

Lesní inženýrství

Nábytkové inženýrství

Stavby na bázi dřeva

 

Magisterské studijní programy schválené od 2019

Krajinné inženýrství

Technologie a management zpracování dřeva

Stavby na bázi dřeva

Doktorské studijní programy a obory

Ekonomika a management

Aplikovaná geoinformatika

Botanika

Dřevařské inženýrství

Krajinné inženýrství

Lesni inženýrství

Procesy tvorby nábytku

 

Předkládané akreditační spisy

Bakalářské studijní programy a obory

Design nábytku

Lesnictví

Tvorba a výroba nábytku

Magisterské studijní programy a obory

Design nábytku

European Forestry

Lesní inženýrství

Doktorské studijní programy a obory

Forest Management

Fytologie lesa AJ

Fytologie lesa ČJ

Fytopatologie a mykologie AJ

Fytopatologie a mykologie ČJ

Hospodářská úprava lesa

Materiálové inženýrství dřeva AJ

Materiálové inženýrství dřeva ČJ

Ochrana lesa a myslivost

Procesy tvorby nábytku

Technika a technologie lesnických procesů