Schválené akreditační spisy

Bakalářské studijní programy a obory

 

Arboristika

Design nábytku

Dřevařství

Krajinářství

Lesnictví

Stavby na bázi dřeva

Tvorba a výroba nábytku

 

Magisterské studijní programy a obory

 

Design nábytku

Dřevařské inženýrství

European Forestry

Krajinné inženýrství

Lesní inženýrství

Nábytkové inženýrství

Stavby na bázi dřeva

 

Doktorské studijní programy a obory

 

Ekonomika a management

Aplikovaná geoinformatika

Botanika

Dřevařské inženýrství

Krajinné inženýrství

Lesni inženýrství

Procesy tvorby nábytku

 

Předkládané akreditační spisy

Bakalářské studijní programy a obory

Arboristika

Design nábytku

Krajinářství

Lesnictví

Stavby na bázi dřeva

Technologie a management zpracování dřeva

Tvorba a výroba nábytku

Magisterské studijní programy a obory

Design nábytku

European Forestry

Krajinné inženýrství

Lesní inženýrství

Technologie a management zpracování dřeva

Stavby na bázi dřeva

Doktorské studijní programy a obory

Fytologie lesa AJ

Fytologie lesa ČJ

Fytopatologie a mykologie AJ

Fytopatologie a mykologie ČJ

Hospodářská úprava lesa

Materiálové inženýrství dřeva AJ

Materiálové inženýrství dřeva ČJ

Ochrana lesa a myslivost

Procesy tvorby nábytku