Schválené akreditační spisy

Bakalářské studijní programy a obory

Arboristika

 

Design nábytku

 

Dřevařství

 

Krajinářství

 

Lesnictví

 

Myslivost

 

Stavby na bázi dřeva

 

Tvorba a výroba nábytku

 

Bakalářské studijní programy schválené od 2019

Arboristika

  • studijní opory programu Arboristika ke stažení zde

Design nábytku

Krajinářství

Lesnictví

Stavby na bázi dřeva

Technologie a management zpracování dřeva

Tvorba a výroba nábytku

Magisterské studijní programy a obory 

Design nábytku

Dřevařské inženýrství

European Forestry

Krajinné inženýrství

Lesní inženýrství

Nábytkové inženýrství

Stavby na bázi dřeva

 

Magisterské studijní programy schválené od 2019

Design nábytku

European Forestry

Krajinné inženýrství

Lesní inženýrství

Stavby na bázi dřeva

Technická biologie dřevin

Technologie a management zpracování dřeva

Doktorské studijní programy a obory

Ekonomika a management

Aplikovaná geoinformatika

Botanika

Dřevařské inženýrství

Krajinné inženýrství

Lesni inženýrství

Procesy tvorby nábytku

 

Doktorské studijní programy a obory schálené od 2019

Ekologie lesa AJ

Ekologie lesa ČJ

Hospodářská úprava lesa AJ

Fytologie lesa AJ

Fytologie lesa ČJ

Fytopatologie a mykologie AJ

Fytopatologie a mykologie ČJ

Hospodářská úprava lesa

Materiálové inženýrství dřeva AJ

Materiálové inženýrství dřeva ČJ

Ochrana lesa a myslivost

Pěstování lesa AJ

Pěstování lesa ČJ

Procesy tvorby nábytku

Technika a technologie lesnických procesů

Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině AJ

Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině ČJ

 

Obory habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem

Ekologie lesa

Fytologie lesa

Materiálové inženýrství dřeva

Materiálové inženýrství dřeva - jmenování profesorem

Ochrana lesa a myslivost

Technika a technologie lesnických procesů

Tvorba a ochrana krajiny

 

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU