Tibetské vlajky budou vyvěšeny již od tohoto pátku 8. března ve zdech budovy LDF, aby poukázaly na nutnost bojovat proti porušování lidských...

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 proběhl křest knihy Nauka o půdě autorů prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. a doc. Ing. Radima Váchy, Ph.D. Následně byla...

V letošním roce získali studenti  Lesnické a dřevařské fakulty celkem 7 cen za vystavené exponáty, 1 mimořádné ocenění GRAND PRIX MOBITEX...

Dne 29. 3. 2019 se na Lesnické a dřevařské fakultě uskuteční krajské kolo Biologické olympiády kategorie A. Biologická olympiáda (BiO) je předmětová...

Tento týden pokračujeme další přednáškou z předmětu Blok expertů, kde pravidelně vystupují expert či expertka, kteří představují své...

Na zimním dnu otevřených dveří Arboreta Řícmanice dne 16. 2. 2019 proběhlo oficiální zahájení oslav 100. výročí založení Lesnické a...

Již tradiční Reprezentační ples Lesnické a dřevařské fakulty pořádaný Spolkem posluchačů LDF se letos bude konat 15. 3. 2019 od 19:00 v budově...

Science slam je unikátní formát popularizace vědy, v rámci kterého vědci mluví o sobě a své práci jednoduše a zábavně. V desátém kole...

Doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D. v současnosti působí jako vedoucí vědecko-výzkumná pracovnice na Ústavu ekologie lesa. Již od 80tých let minulého...

Studenti studijního programu - Design nábytku a Tvorba a výroba nábytku z Lesnické a dřevařské fakulty, budou vystavovat své výrobky na Mezinárodním...

V České republice chráněný bobr evropský se úspěšně množí a zaplňuje potoky, přehrady, rybníky i řeky. Podle Ondřeje MikulkÚstavu...

Na zimním dnu otevřených dveří Arboreta Řícmanice dne 16. 2. 2019 proběhne oficiální zahájení oslav 100. výročí založení Lesnické a...

Archeologové objevili na Chrudimsku neolitickou studnu, jejíž stáří vědci Ústavu nauka o dřevě LDF vyhodnotili na 7000 let. Aktuálně jde o...

1. února1. března 2019

vždy od 10 hodin

Známý skanzen v Rožnově pod Radhoštěm nyní kromě tradičního programu nabízí i možnost sledovat vědecký výzkum v reálném čase. Čas je...

Ve věku 84 let zemřel v úterý 18. prosince lesník, ochranář, kaktusář, bonsaista a především skvělý člověk prof. Ing. Radomír Mrkva,...

Gaudeamus, evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání, se koná v termínu 22. – 24.1. 2019 na výstavišti Expo Praha, Hala...

Reportáž Letokruhová chronologie v pořadu ČT Týden v regionech se zaměřila na práci vědců Ústavu nauky o dřevě LDF MENDELU. Dendrochronologie...

Pozůstatky lidské činnosti v podobě specifických terénních tvarů jsou na území LP Křivoklátsko stále viditelné jak v podobě lokalit...

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Agenturou pro podnikání a inovace vyhlásili v minulém týdnu nejlepší podnikatelské projekty roku 2018...

Už druhý rok pomáhá LDF v Kambodži zavést do vzdělávacího plánu Royal University of Agriculture praktická cvičení v lese. Kromě vědců...

Studentská konference pořádaná radou IGA LDF MENDELU v Brně SilvaNet-WoodNet 2018 včera tj. 28. 11. 2018 představila přehlídku 52 především...

Vědci z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF zkoumají největší a nejtěžší živý organismus na světě. Je jím Pando,...

Alena Sobotková, studentka doktorského programu Procesy tvorby nábytku LDF, vyhrála tento týden jednu ze 4 kategorií přehlídky prací hostujících...

Od roku 1999 se více než 10 tisíc organizací zapojilo v rámci GIS Day do hostování nejrůznějších akcí a událostí. Ústav hospodářské...

Studenti a vědci z Lesnické a dřevařské fakulty zkoumají unikátní modřínové pralesy v Mongolsku. Skupiny modřínů jsou schopné přežít...

Brno už má vybraný vánoční strom, který bude zdobit centrum města Brna. Odborníci školního lesního podniku ve Křtinách vybírali tradičně...

Pozvánka na soutěž a výstavu „Cena profesora Jindřicha Halabaly“, která je každoročně udělována studentům národních i mezinárodních...

Na začátku podzimního semestru navštívila Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU v Brně skupina studentů  z Luisiana State University (LSU)...

Studentská konference pořádaná radou IGA LDF MENDELU v Brně SilvaNet-WoodNet 2018 je letos otevřená i pro bakalářské a inženýrské práce.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny obhospodařující lesy ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně připravuje lesní porosty na klimatické...

14.ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY 2019 proběhne na Výstavišti Praha – Holešovice v termínu 7.– 10.2.2019 a nabídne atraktivní exponáty nejlepších...

Horko a sucho začíná pro nás být vážným nebezpečím a běžné halové objekty, opláštěné standardními materiály, působí jako radiátory.

„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice, nebo jiné zemi EU...

23.-26. října se studenti středních škol mohou setkat na stánku MENDELU se zástupci naší fakulty a získat podrobnosti ke studiu i přijímacímu...

Festival BRNO DESIGN DAYS už potřetí ukázal návštěvníkům design jako součást každodenního života. Po celou dobu festivalu bylo možno shlédnout...

Zveme Vás na unikátní cyklus přednášek předních zahraničních vědců z institucí celého světa (Brazílie, Rusko, Norsko). Přednášky se...

Děkan LDF Libor Jankovský a vedení fakulty zve srdečně všechny ke slavnostnímu otevření posezení "U krmelce", které bylo vybudováno u zadního...

Už tento pátek 5. 10. se od 18:00 v rámci Noci vědců otevřou brány Mendelovy univerzity široké veřejnosti. Program umožní nahlédnout do celé...

Chtěl/a bys studovat nebo pracovat v zahraničí? Teď přišla tvoje chvíle! OMVI MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studium i stáže...

Koncert s názvem "5. ročník setkání moravských a slovinských sborů" je jednou z úvodních akcí pořádaných na zámku Křtiny ku příležitosti...

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, resp. pracovníci Ústavu ochrany lesů a myslivosti v čele s doc. Jiřím Kamlerem, uspořádali 4.- 7. září...

O tomto úspěšném projektu vědců z Ústavu nauky o dřevě si můžete přečíst v časopisu Vesmír 2018/6 a Dřevařském magazínu 9/2018. Rozhovor...

Dendrochronologové Ústavu nauky o dřevě LDF byli ústředními aktéry reportáže Událostí v regionech z data 4.9.2018 o zkoumání stáří dřeva. 

Přednáška Shacham Magidish z Department of Plant and Environmental Sciences, Weizmann Institute of Science v Israeli

V letních měsících navštívila Lesnickou a dřevařskou fakultu, Mendelovy univerzity v Brně, skupina studentů z Van Hall Larenstein University...

„International Symposium on Wild Boar and Other Suids“ je název mezinárodní vědecké konference, která se koná každé dva roky v různých...

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. na téma  Boj se suchem v pořadu události v regionech na České televizi

 

Slaměné exponáty výstavy Land Art 2018 z Botanické zahrady a arboreta 

Evropský odonatologický kongres 2018 je již pátým pokračováním tradičním setkáváním entomologů specialistů na vážky (Odonatologie).

Titulní stránka

V nakladatelství Lesnická práce právě vychází rozsáhlá moderní publikace Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. Jejími...

Mezinárodní workshop studentů designu a dřevostaveb

Genetika a šlechtění lesních dřevin v 9:00 pátek 15. 6. 2018 zasedací místnost děkanátu LDF

Zveme Vás na přednášky profesora Helmuta Tributsche, významného vědce, který se zabýval výzkumem konverze sluneční energie, autora 400 vědeckých...

6. června od 14:00 na LDF

Přednáška prof. Michela Loreau (Centre of Biodiversity Theory and Modelling)

Nadace Dřevo pro život vyhlašuje soutěž studentských

návrhů dřevěných staveb, pro vítěze má ceny za 230 000 Kč

Den ŠLP Masarykův les v Křtinách

Zahraniční experti z Prince of Songkla University (Thailand) navštívili LDF

Den ŠLP

Land Art

Ve středu 6. 6. 2018 od 17h proběhne v Botanické zahradě a arboretu MENDELU vernisáž studentské výstavy Land Art "Fauna a flora".

Návštěva zahraničních studentů ze Salzburg University of Applied Sciences na LDF

Dvě hlavní ceny a pět dalších ocenění převzali studenti Mendelovy univerzity v Brně na veletrhu Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového...

Na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity zamíří nejtalentovanější biologové z České republiky, aby v rámci 52. Ústředního kola Biologické...

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy jsou jednou z největších evropských veletržních akcí v tomto oboru. Mottem veletrhu SILVA REGINA 2018...

26. března proběhla volba nového děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Stal se jím prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,...

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně 6. dubna 2018 proběhne krajské kolo Biologické olympiády pro střední školy (BiO). Studenti...

Pozvánka na přednášku Bc. Radka Jirkovského na téma Péče o zbraň a údržba vývrtu kulové hlavně.

V Moravském krasu se minulý týden konalo setkání předních vědců z britských univerzit a geologů z celého světa.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelu bude na Mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu v Brně

Výzkumný tým z oddělení myslivosti se od roku 2016 na území polesí Tvrdonice a Litovelského Pomoraví věnuje problematice bobra evropského...

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci bilaterálních...

Pracovníci z dílen Ústavu dřevařských technologií vyráběli panely pro Olympiádu dětí a mládeže v Litomyšli a pro Olympijský park v Brně...

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje na základě svého usnesení ze dne 12. února 2018 a článku...

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Největší česká studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění „Stavby s vůní dřeva“ zahajuje svůj 6. ročník.

Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je seznámit studenty s firmami a nabídnout nejen pracovní příležitosti,...

Již do třetího roku řešení letos vstupuje projekt „Lesnická inventarizace a trvale udržitelné hospodaření v chráněných územích Tusheti“. Projekt...

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího...

Studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se v průběhu října a listopadu 2017 zapojili do projektu v iniciativě Louisiana...

Ústav nábytku, designu a bydlení Vás srdečně zve na slavnostní otevření výstavní síně Františka Vrány zaměřeného na design, grafiku...

Centrum sportovních aktivit MENDELU, Studentská komora akademického senátu MENDELU a Vysokoškolský sportovní klub MENDELU pořádá dne 18. 12.

Trubači Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Vás srdečně zvou na tradiční vánoční koncert, který se bude konat v úterý...

Universitas magazín vysokých škol, zveřejnil rozhovor s budoucí rektorkou Mendelovy univerzity v Brně prof. Danuší Nerudovou, Ph.D. Celý text...

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího...

Klub Dámy české myslivosti Vás srdečně zve na vernisáž fotografií Václava Přibáně, která se bude konat dne 24. listopadu od 18:00 v prvním...

Zveme všechny studenty a absolventy MENDELU na 11. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge, který se uskuteční ve středu 22. 11.

Vánoční strom, který každý rok zdobí náměstí Svobody, vyrostl ve Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Včera,...

Mendelova univerzita v Brně pořádají další ročník mezinárodní konference GIS Day již příští středu 15. listopadu 2017 ve spolupráci...

O víkendu 11. a 12. listopadu 2017 bude otevřena Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně s tematickým zaměřením na orchideje...