Chcete
studovat na
LDF MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Informační brožura (PDF)

Často kladené dotazy

Podání přihlášky

Už tento pátek 5. 10. se od 18:00 v rámci Noci vědců otevřou brány Mendelovy univerzity široké veřejnosti. Program umožní nahlédnout do celé...

Chtěl/a bys studovat nebo pracovat v zahraničí? Teď přišla tvoje chvíle! OMVI MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studium i stáže...

Koncert s názvem "5. ročník setkání moravských a slovinských sborů" je jednou z úvodních akcí pořádaných na zámku Křtiny ku příležitosti...

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, resp. pracovníci Ústavu ochrany lesů a myslivosti v čele s doc. Jiřím Kamlerem, uspořádali 4.- 7. září...

O tomto úspěšném projektu vědců z Ústavu nauky o dřevě si můžete přečíst v časopisu Vesmír 2018/6 a Dřevařském magazínu 9/2018. Rozhovor...

Dendrochronologové Ústavu nauky o dřevě LDF byli ústředními aktéry reportáže Událostí v regionech z data 4.9.2018 o zkoumání stáří dřeva. 

Přednáška Shacham Magidish z Department of Plant and Environmental Sciences, Weizmann Institute of Science v Israeli

V letních měsících navštívila Lesnickou a dřevařskou fakultu, Mendelovy univerzity v Brně, skupina studentů z Van Hall Larenstein University...

„International Symposium on Wild Boar and Other Suids“ je název mezinárodní vědecké konference, která se koná každé dva roky v různých...

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. na téma  Boj se suchem v pořadu události v regionech na České televizi

 

Slaměné exponáty výstavy Land Art 2018 z Botanické zahrady a arboreta 

Evropský odonatologický kongres 2018 je již pátým pokračováním tradičním setkáváním entomologů specialistů na vážky (Odonatologie).

Titulní stránka

V nakladatelství Lesnická práce právě vychází rozsáhlá moderní publikace Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. Jejími...

Mezinárodní workshop studentů designu a dřevostaveb

Genetika a šlechtění lesních dřevin v 9:00 pátek 15. 6. 2018 zasedací místnost děkanátu LDF

Zveme Vás na přednášky profesora Helmuta Tributsche, významného vědce, který se zabýval výzkumem konverze sluneční energie, autora 400 vědeckých...

6. června od 14:00 na LDF

Přednáška prof. Michela Loreau (Centre of Biodiversity Theory and Modelling)

Nadace Dřevo pro život vyhlašuje soutěž studentských

návrhů dřevěných staveb, pro vítěze má ceny za 230 000 Kč

Den ŠLP Masarykův les v Křtinách

Zahraniční experti z Prince of Songkla University (Thailand) navštívili LDF

Den ŠLP

Land Art

Ve středu 6. 6. 2018 od 17h proběhne v Botanické zahradě a arboretu MENDELU vernisáž studentské výstavy Land Art "Fauna a flora".

Návštěva zahraničních studentů ze Salzburg University of Applied Sciences na LDF

Dvě hlavní ceny a pět dalších ocenění převzali studenti Mendelovy univerzity v Brně na veletrhu Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového...

Na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity zamíří nejtalentovanější biologové z České republiky, aby v rámci 52. Ústředního kola Biologické...

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy jsou jednou z největších evropských veletržních akcí v tomto oboru. Mottem veletrhu SILVA REGINA 2018...

26. března proběhla volba nového děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Stal se jím prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,...

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně 6. dubna 2018 proběhne krajské kolo Biologické olympiády pro střední školy (BiO). Studenti...

Pozvánka na přednášku Bc. Radka Jirkovského na téma Péče o zbraň a údržba vývrtu kulové hlavně.

V Moravském krasu se minulý týden konalo setkání předních vědců z britských univerzit a geologů z celého světa.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelu bude na Mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu v Brně

Výzkumný tým z oddělení myslivosti se od roku 2016 na území polesí Tvrdonice a Litovelského Pomoraví věnuje problematice bobra evropského...

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci bilaterálních...

Pracovníci z dílen Ústavu dřevařských technologií vyráběli panely pro Olympiádu dětí a mládeže v Litomyšli a pro Olympijský park v Brně...

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje na základě svého usnesení ze dne 12. února 2018 a článku...

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Největší česká studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění „Stavby s vůní dřeva“ zahajuje svůj 6. ročník.

Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je seznámit studenty s firmami a nabídnout nejen pracovní příležitosti,...

Již do třetího roku řešení letos vstupuje projekt „Lesnická inventarizace a trvale udržitelné hospodaření v chráněných územích Tusheti“. Projekt...

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího...

Studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se v průběhu října a listopadu 2017 zapojili do projektu v iniciativě Louisiana...

Ústav nábytku, designu a bydlení Vás srdečně zve na slavnostní otevření výstavní síně Františka Vrány zaměřeného na design, grafiku...

Centrum sportovních aktivit MENDELU, Studentská komora akademického senátu MENDELU a Vysokoškolský sportovní klub MENDELU pořádá dne 18. 12.

Trubači Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Vás srdečně zvou na tradiční vánoční koncert, který se bude konat v úterý...

Universitas magazín vysokých škol, zveřejnil rozhovor s budoucí rektorkou Mendelovy univerzity v Brně prof. Danuší Nerudovou, Ph.D. Celý text...

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího...

Klub Dámy české myslivosti Vás srdečně zve na vernisáž fotografií Václava Přibáně, která se bude konat dne 24. listopadu od 18:00 v prvním...

Zveme všechny studenty a absolventy MENDELU na 11. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge, který se uskuteční ve středu 22. 11.

Vánoční strom, který každý rok zdobí náměstí Svobody, vyrostl ve Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Včera,...

Mendelova univerzita v Brně pořádají další ročník mezinárodní konference GIS Day již příští středu 15. listopadu 2017 ve spolupráci...

O víkendu 11. a 12. listopadu 2017 bude otevřena Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně s tematickým zaměřením na orchideje...

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího...

V Arboretu Křtiny na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny se bude konat Den otevřených dveří. Akce proběhne v sobotu 7. října od 9:00...

doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. hovoří o africkém moru prasat v reportáž České televize

Konference Modelový les Česká republika ve dnech 25.5.-26.5.2017 na Zámku Křtiny

Lesnická a dřevařská fakulta se účastní Národní výstavy myslivosti, která bude probíhat na brněnském výstavišti ve dnech 11. – 14. 5.

Výstava DemoGreen 2017

 

Letošní již 31. ročník soutěže Mezinárodní lesnická všestrannost 2017 (International Forestry Versatility 2017) se uskuteční ve dnech 27.

Filip Dočkal a Jan Doležel, studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, navrhli konstrukčně pozoruhodnou židli nazvanou...

8. ročník konference RaOP (2017) s terénními exkurzemi - Brno (hotel Santon) - sborníky z minulých ročníků na Scopus a WoS

 

je filmový dokument o rozvojovém projektu, který je financován Českou rozvojovou agenturou a realizován Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů...

Reprezentační ples SPFLD Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU se uskuteční 3. března 2017 od 19 hodin v budově X v areálu univerzity.

Mendelova univerzita zahájila dne 1. 12. 2016 první projekt v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání s názvem "Výzkumné centrum...

Mendelova univerzita v Brně pořádají další ročník mezinárodní akce GIS Day již příští středu 16. listopadu 2016 pod záštitou primátora...

7. prosince 2016 od 17.00 hodin v Aule univerzity Zemědělská 1

Vědecký den na MENDELU

Akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 11. listopadu 2016, od 9.00 do 14.00 v areálu univerzity Zemědělská...

LDF MENDELU spolupracuje na projektu Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách.

Výstava studentských klauzurních a závěrečných prací 9. 11. - 28. 11. 2016, Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác.

Lesnická a dřevařská fakulta si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací veletrh Gaudeamus Brno, který se koná od 1. 11. do 4. 11. 2016 na brněnském...

Ve středu 12. října 2016 proběhla slavnostní imatrikulace zahraničních studentů, kteří byli v letošním akademickém roce přijati do magisterského...

V pátek 30. září 2016 od 18.00 do 24.00, v areálu univerzity Zemědělská 1, Brno Černá Pole 613 00 proběhne tradiční Noc vědců 2016.

Při II. Česko – Slovenské soutěži mysliveckých trubačů, která se konala ve dnech 3. – 5. 6. 2016 v Pelhřimově, se podíleli trubači LDF...