Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je řešitelem projektu, který ovlivní budoucnost lesů.

Dne 3. srpna 2021 vyhlásil předseda Akademického senátu MENDELU volby kandidáta na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně na funkční období...

Přednášky se konaly v prostorách zámku Křtiny, exkurze v lesích ŠLP ML Křtiny.

Určující veličinou, která letošní Noc vědců bude řídit, je čas, a to doslova!

Zahajuješ studium na LDF MENDELU? Budeme rádi, když nám odpovíš na několik otázek, a tebe zase může potěšit výhra. 

Panelová diskuze za účasti doc. Ing. Tomáše Vršky, Dr., ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

 

Lesy Mendelovy univerzity v Brně, rozkládající se na sever od Brna, se po dlouhých letech problémů se suchem a kůrovcem konečně dostávají do...

Den otevřených dveří ve Výzkumném centru Josefa Ressela v Brně-Útěchově se koná 9. září 2021.

Letošní druhé číslo Mendel Greenu přináší zajímavé rozhovory, reportáže, aktuality napříč fakultami, včetně Lesnické a dřevařské...

Vlčí pár, který se před několika lety usadil v Beskydech, přivedl letošní jaro na svět vlčata. Potřetí v řadě se narodila mláďata také...

17. ročník soutěže pořádá Technická univerzita ve Zvoleně

Předmět pro ty, které zajímá podnikání a chtějí se v tomto směru dozvědět více s možností zažít to na vlastní kůži v bezpečném prostředí...

Jeden velmi zajímavý výsledek přinesl nedávný výzkum stáří šestice historických sušíren ovoce na Vsetínsku a Horním Vsacku, který provedli...

Dne 14.7. 2021 byl senátem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) po předchozím projednání na kolegiu děkana...

Odborníci a studenti z Mendelovy univerzity v Brně mapují stav stromů v obcích na jihu Moravy postižených tornádem. Většina stromů je v žalostném...

Místní chtějí před kácením uchránit co nejvíce stromů. Ke zhodnocení aktuálního stavu po tornádu vedení obce vybralo zhruba sto stromů.

Kolektiv pracovníků Ústavu techniky LDF pod vedením prof. Radomíra Ulricha vydal publikaci „Těžba a zpracování náletových dřevin“.

Lesník Radek Pokorný vyhrál jarní Science slam 12, kterého se zúčastnili tři vědci z Mendelovy univerzity v Brně a tři experti z Masarykovy...

Lesnická a dřevařská fakulta je odborným garantem Mezinárodní výstavy DemoGreen, která se konala 23.–24. června v areálu sportovního letiště...

Přesně před týdnem zasáhlo několik obcí na Hodonínsku ničivé tornádo. Jednou z postižených rodin je rodina Braunerových z Moravské Nové...

Mendelova univerzita v Brně se zapojila do pomoci obcím postiženým ničivým tornádem. Jednou z forem pomoci je dodání řeziva, hranolů a střešních...

Zjištění vědců z Ústavu ekologie lesa a Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF ve spolupráci se zahraničními kolegy publikoval prestižní vědecký...

Mendelova univerzita v Brně se zapojí do pomoci postiženým obcím na jižní Moravě, které v noci na dnešek postihlo ničivé tornádo.  

Webinář za účasti expertů MENDELU se konal 23. 6. 2021 v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje a ekologického cestovního ruchu na ostrově...

Vědci Mendelovy univerzity v Brně se podruhé účastní Science slamu. Podobně jako před dvěma lety poměří síly se zástupci Masarykovy univerzity.

Na půdě LDF MENDELU se sešli experti Kinský Žďár, a.s., odborníci LDF a zástupci dalších zainteresovaných subjektů k diskuzi o aktuálních...

České lesnictví se díky klimatické změně mění. Smrkové i jiné monokultury a stromy stejného stáří v dlouhých a přehledných řadách v...

V české krajině se přemnožily nutrie, které patří k nejvíce invazivním živočichům planety. Lidé je přitom považují za neškodné tvory...

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman ocenil aktivní podporu děkana LDF MENDELU Libora Jankovského... 

Správné nastavení podpory revitalizace českých lesů v postkalamitní době pomůže vybudovat stabilnější, druhově bohatší a odolnější smíšené...

Metodou dendrochronologické datování určí stáří šesti vybraných sušíren v regionu. 

 

Máš podnikatelský nápad a odvahu postavit se před své první investory? Chceš zúročit své dovednosti pro založení vlastní firmy již na univerzitě?

Roháček jedlový nebyl v Jeseníkách nalezen přes 100 let. Nyní byl výskyt tohoto pralesního druhu potvrzen na čtyřech lokalitách. 

Univerzitní časopis do dalšího roku existence vstoupil v mírně pozměněné grafické podobě. Co zůstává, jsou zajímavá témata.

Studentky LDF MENDELU přihlásily své projekty do participativního rozpočtu města Brna – Dáme na vás.

 

Oblastmi jeho vědeckého zájmu bylo pěstění lesů v oblastech přírodních lesů, lesních kultur, plantáží, lesnické semenářství a školkařství...

Budoucnost patří novým studijním programům.

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně povedou mezinárodní univerzitní konsorcium v expertních aktivitách zaměřených na udržitelné hospodaření...

Mezinárodní tým odborníků vedl Dr. Thomas Jung, klíčový zahraniční vědecký pracovník projektu OP VVV Phytophthora Research Centre na LDF MENDELU. 

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně odchytili za jediný rok v centrální části Moravskoslezských Beskyd pět rysích samců. Každému z nich úspěšně...

Lesníci Mendelovy univerzity v Brně začali v univerzitních lesích na sever od Brna vysazovat některé orientální druhy dřevin z oblasti Balkánu...

Jaký byl rok 2020 na Lesnické a dřevařské fakultě? 

Pandemie COVID-19 zasáhla citelně přeshraniční spolupráci. Mendelova univerzita v Brně musela utlumit velkou část svých zahraničních projektů.

Nové logo vybralo na 50 výzkumníků zapojených do projektu ASFORCLIC.

Na padesát výzkumníků ze všech partnerských institucí diskutovalo o realizaci tohoto tříletého evropského projektu.

 

21. 3. 2020 zemřel geobiocenolog, lesník, krajinný ekolog, spisovatel, básník krajiny a mimořádný člověk - Jan Lacina. 

Situace v lesích na sever od Brna se postupně zlepšuje. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na jaře vysadí celkem 350 000 sazenic. Je to...

Termín pro podávání přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů je prodloužený do 20. 4. 2021.

Vědci z několika institucí se na jeho využití v českých lesích zaměří. Tuzemské lesy se mění v důsledku klimatické změny a s tím související...

Letní zemědělská sucha, která postihla v posledních letech zvláště střední Evropu, byla ve svém souhrnu závažnější než kterákoliv jiná...

10. březen je dnem, kdy si připomínáme výročí Tibetského národního povstání.

... k pracovní povinnosti studentů lékařských fakult a zdravotnických oborů.

Absolvent krajinného inženýrství Tomáš Hamřík publikoval výsledky své diplomové práce v prestižním vědeckém časopise. 

Mendelova univerzita patří k tradičním realizátorům projektů české rozvojové spolupráce v tropických zemích. Převážná většina těchto...

Nový magisterský studijní program (navazující na bakalářský stupeň Arboristika) na LDF MENDELU.

 

Volební kolo voleb do AS LDF MENDELU se konalo v termínu 22. - 25. 2. 

Propojit lesnictví s památkovou péčí a archeologií má nový projekt, který vedou odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

Největší tuzemská studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění spustila registraci do 9. ročníku.

 

Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně prozkoumají dřevo z více než desítky pokácených lip, které musely ustoupit renovaci Lesnické ulice nacházející...

Lesnická a dřevařská fakulta se podílí na výzkumu optimalizace těžby rychle rostoucích dřevin na plantážích společnosti IKEA Industry.

Volební kolo připadá na termín 22. 2. (8.00 hod.) – 25. 2. (13.00 hod.) 

Přestože nouzový stav skončí v neděli, výuka na Mendelově univerzitě v Brně bude dál pokračovat v on-line režimu minimálně do konce března.

Poprvé po zhruba sto letech se podařilo zdokumentovat výskyt kočky divoké na Dobříšsku. Mrtvé zvíře nalezli místní obyvatelé na cestě u...

Zájemci nepřijdou o možnost získat v lednu i v únoru informace o studiu a projít si fakultu formou on-line prohlídky.

On-line workshop CPD určený akademikům i studentům.

Mezinárodní konference o ženách v lesnictví (Forests in Women´s Hands) se koná 12. - 14. dubna.

Podle unikátního terénního monitoringu šelem se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct...

Volební kolo voleb do Akademického senátu LDF připadá na 22. 2. - 25. 2. 2021.

Řešením, jak "zachránit" čtyři lipy velkolisté Pod Zápovědským kopcem, by mohlo být jejich prohlášení za památné stromy.

12. ročník konference (on-line) se uskuteční 10. - 11. května.

Odborný on-line seminář se koná ve čtvrtek 4. února.

Průběh zkoušek ve zkouškovém období zimního semestru akademického roku 2020/2021.

Populace rysů na moravsko-slovenském pomezí přišla loni o tři samce. V pořadí třetí mrtvý jedinec byl nalezen 28. prosince na dálnici u Brna.

Vážené kolegyně a kolegové, s nadcházejícími svátky vánočními a na ně navazujícím koncem roku, bych Vám rád jménem celého vedení naší...

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně budou zkoumat jednotlivé konstrukční části dřevostaveb a analyzovat jejich funkčnost. V univerzitním kampusu...

Unikátní reaktivní mořidlo na dřevo Tairon, které využívá nanočástice oxidů železa zaujalo odbornou porotu na premiérovém ročníku Transfera...

Rada Interní grantové agentury (IGA) LDF MENDELU ocenila na desáté studentské konferenci SilvaNet-WoodNet 2020 mimořádným stipendiem vybrané studenty...

Nově vybudované laboratoře Ústavu ekologie lesa budou sloužit zejména pro potřeby výzkumu lesních ekosystémů.

Vybrané skupiny látek z odpadů přírodního charakteru se díky novému automatickému extraktoru získají během několika desítek minut.

Nenechte si ujít první on-line den otevřených dveří na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně!

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou koordinovat evropský projekt ASFORCLIC - ADAPTATION STRATEGIES IN FORESTRY UNDER GLOBAL CLIMATE...

Desátá studentská vědecká konference SilvaNet-WoodNet pořádaná Radou Interní grantové agentury (IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelu...

V souvislosti s vývojem protiepidemických opatření v rámci koronavirové pandemie přinášíme informace o průběhu výuky ve zbytku zimního semestru...

27. listopadu od 17 hod. si v teple domova u svých počítačů a mobilních zařízení dají dostaveníčko ti, jež fascinuje věda, nové technologie...

Doposud opomíjeným konceptem agrolesnictví je zakládání ploch na lesní půdě, kde kromě ekologických a dřevo-produkčních funkcí plní lesní...

Vánočním stromem pro Brno bude letos, stejně jako loni, jedle. Městu ji tradičně daruje ze svých lesů Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny...

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny opravil nejstarší studánku na svém rozsáhlém lesním území. Po deseti letech z ní znovu teče voda,...

2. - 6.11. se uskutečnil již tradiční Mezinárodní design workshop na Ústavu nábytku, designu a bydlení (LDF MENDELU) spolu s FH Salzburg a letos...

Pět cen, z toho jednu hlavní, získali na letošním 16. ročníku nábytkářské soutěže - Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020 - studenti Lesnické...

Vzhledem k vládním nařízením kvůli přetrvávající pandemii COVID-19 se letošní ročník neuskuteční v Místodržitelském paláci v Brně.

Dnes (27. 10.) si připomínáme 100 let od otevření všech čtyř ročníků lesnického odboru a od zahájení přednášek na tehdejší VŠZ v Brně.

Česká společnost se nachází v nejzávažnější situaci od listopadu 1989. Procházíme těžkou zkouškou. Jsme svědky ztráty důvěry lidí ve...

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny letos vysadí téměř 1 milion nových stromků. Je to reakce na kůrovcovou kalamitu. Lesníci sází na...

Děkan LDF MENDELU Libor Jankovský  se vzhledem k vývoji situace kolem COVID-19 obrací otevřeným dopisem na pracovníky fakulty.

 

Z konce srpna a září pochází první fotky, které definitivně potvrdily výskyt vlka v Orlických horách a jejich okolí. Místním Vlčím hlídkám...

Českým lesníkům letos výrazně pomohlo počasí. Mohou se tak vzpamatovat z kůrovcové kalamity, která zasáhla především smrkové lesy. Díky...

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně se podílí na realizaci projektu strategického partnerství Erasmus + „European Forest...

Včerejším usnesením Vlády České republiky č. 997 dochází k dalším omezením ve výuce na vysokých školách.

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen AS LDF MENDELU) vyhlašuje na základě svého usnesení ze...

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU