Odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) Mendelovy univerzity v Brně hledají cesty jak snížit škody, které kolem vodních toků způsobuje...

Nový ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška (52) bude bojovat zejména s projevy klimatické změny, v první řadě...

Česká republika leží v srdci Evropy, kde se odehrávaly významného historické momenty ve vývoji lesnictví a mají dopad na stav lesů, které...

U příležitosti 100. výročí MENDELU uspořádá univerzita od 28. června do 1. září v Lednici výstavu designu nábytku a květinových vazeb...

Zveme vás na přednášku dr. Teresy Soares David - odbornice na vodní režim stromů ve vodou limitujících ekosystémech, která za námi přijede...

Formou elektronické přihlášky se pro akademický rok 2019/2020 můžete přihlašovat do bakalářských i magisterských studijních programů až...

Cílem semináře je analýza hlavních oblastí vývoje myslivosti a výhled od budoucna. Na semináři budou dva bloky přednášek předních českých...

Ze všech světadílů kromě Antarktidy se sjeli na dnešní Sraz století Mendelovy univerzity v Brně absolventi školy. Sešlo se jich podle předběžných...

Tématem letošního 14. ročníku studentské land-artové výstavy v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně je "100 let Designu...

Vážené absolventky, Vážení absolventi,

rád bych vás co nejsrdečněji pozval na Sraz století, který Mendelova univerzita v Brně (dříve Vysoká...

Mendelova univerzita v Brně oslaví v sobotu 15. června Srazem století 100 let své existence. Hlavní část programu se odehraje v univerzitním kampusu...

5. 6. od 17 hodin vás zveme na zahájení 14. land-artové výstavy studentů do Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně.

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF Mendelu ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. - krajské ředitelství Brno a Komisí...

Ve dnech 8. – 11. 4. 2019 proběhlo 2. mezinárodní setkání účastníků projektu iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE. Setkání se uskutečnilo...

Vědci za tři měsíce po vyhlášení pátrání po rysovi Kryštofovi dostali několik desítek podnětů o jeho možném výskytu v Moravském krasu...

V gradační oblasti chrousta maďalového jsme řešili projekt Grantové služby státního podniku Lesy České republiky s názvem „Možnosti...

Hned na několika místech se mohou setkat návštěvníci veletrhu ANIMAL TECH a Národní hospodářské výstavy zvířat s expozicemi Mendelovy univerzity...

Jmelí bílé, které většina lidí zná jako oblíbenou vánoční dekoraci, vážným způsobem likviduje tisíce dřevin na Moravě. Šíření jmelí...

Ve čtvrtek 2. dubna jsme otevřeli veřejnosti Výzkumné centrum Josefa Ressela Brno - Útěchov. Návštěvníci si mohli projít všechny učebny s...

Ostrov Sokotra je znám tak vysokým stupněm endemismu, že téměř každý druh stromu na ostrově neroste nikde jinde na světě. Kritická absence...

Mendelova Univerzita ve spolupráci s obcí Moravské Lieskové vás zvou 8. 5. 2019 na komentovanou vycházku. Letos organizují již 5. ročník akce...

Studenti LDF především studijního programu Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí vyjíždí pravidelně do středoamerické...

Studentka Střední průmyslové školy stavební v Brně bude řešit projekt Středoškolské odborné činnosti na Ústavu matematiky pod vedením...

Studentka LDF oboru Nábytek Kristýna Janíková, která byla v loňském roce jednou ze soutěžících projektu Stavby s vůní dřeva, dokázala dovést...

Jan Lacina, ikona české krajinné ekologie a spoluzakladatel oboru geobiocenologie, byl nominován na prestižní Cenu Josefa Vavrouška. Ta se uděluje...

Na LDF Mendelovy univerzity v Brně proběhlo dne 29. 3. 2019 krajské kolo Biologické olympiády pro střední školy (BiO) v kategorii A (studenti...

Zveme Vás na Den otevřených dveří ve Výzkumném centru Josefa Ressela v Útěchově. Akce se koná 2. května 2019 od 10 do 16 hodin

Největší architektonická akce na světě otevře v Brně 69 běžně nepřístupných míst. Na MENDELU v Brně budou přístupná 3 místa: Ústav...

Ve čtvrtek 4. dubna studenti SPLDF MENDELU  a Spolku KLAS AF podpořili akci LES PRO ŽIVOT, na níž zasadily ženy z neziskové organizace Mamma...

Jeden z nejvýznamnějších vědců LDF Ústavu ochrany lesů a myslivosti, Michal Tomšovský, se stal spoluautorem článku v časopise Nature Ecology...

Děkan LDF Libor Jankovský společně s vedením LDF, Spolkem posluchačů LDF a pivovarem Květnice zvou všechny své kolegy, přátele i studenty na...

Studenti Designu nábytku úspěšně reprezentují Lesnickou a dřevařskou fakultu a Mendelovu univerzitu v Brně na výběrovém veletrhu designu v...

Student Lesnické a dřevařské fakulty oboru krajinné inženýrství, Tomáš Hamřík, získal po náročném výběrovém řízení stipendium francouzské...

Mezinárodní sekce Spolku posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty zve širokou veřejnost na zahájení studentské soutěže - Mezinárodní Lesnická...

Přihlašování do nového studijního programu TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ZPRACOVÁNÍ DŘEVA bylo tento týden oficiálně zahájeno a pro bakalářský...

Phytophthora research centre při LDF pořádá odbornou přednášku "Scion: from gene to product" a to již 14. března od 13 hodin v Zasedací místnosti...

Studenti LDF se rozhodli obdarovat svoji fakultu ke 100 narozeninám velmi neobvyklým ale o to potřebnějším skutkem. Za každý rok existence fakulty...

Tibetské vlajky budou vyvěšeny již od tohoto pátku 8. března ve zdech budovy LDF, aby poukázaly na nutnost bojovat proti porušování lidských...

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 proběhl křest knihy Nauka o půdě autorů prof. Ing. Klementa Rejška, CSc. a doc. Ing. Radima Váchy, Ph.D. Následně byla...

V letošním roce získali studenti  Lesnické a dřevařské fakulty celkem 7 cen za vystavené exponáty, 1 mimořádné ocenění GRAND PRIX MOBITEX...

Dne 29. 3. 2019 se na Lesnické a dřevařské fakultě uskuteční krajské kolo Biologické olympiády kategorie A. Biologická olympiáda (BiO) je předmětová...

Tento týden pokračujeme další přednáškou z předmětu Blok expertů, kde pravidelně vystupují expert či expertka, kteří představují své...

Na zimním dnu otevřených dveří Arboreta Řícmanice dne 16. 2. 2019 proběhlo oficiální zahájení oslav 100. výročí založení Lesnické a...

Již tradiční Reprezentační ples Lesnické a dřevařské fakulty pořádaný Spolkem posluchačů LDF se letos bude konat 15. 3. 2019 od 19:00 v budově...

Science slam je unikátní formát popularizace vědy, v rámci kterého vědci mluví o sobě a své práci jednoduše a zábavně. V desátém kole...

Doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D. v současnosti působí jako vedoucí vědecko-výzkumná pracovnice na Ústavu ekologie lesa. Již od 80tých let minulého...

Studenti studijního programu - Design nábytku a Tvorba a výroba nábytku z Lesnické a dřevařské fakulty, budou vystavovat své výrobky na Mezinárodním...

V České republice chráněný bobr evropský se úspěšně množí a zaplňuje potoky, přehrady, rybníky i řeky. Podle Ondřeje MikulkÚstavu...

Na zimním dnu otevřených dveří Arboreta Řícmanice dne 16. 2. 2019 proběhne oficiální zahájení oslav 100. výročí založení Lesnické a...

Archeologové objevili na Chrudimsku neolitickou studnu, jejíž stáří vědci Ústavu nauka o dřevě LDF vyhodnotili na 7000 let. Aktuálně jde o...

1. února1. března 2019

vždy od 10 hodin

Známý skanzen v Rožnově pod Radhoštěm nyní kromě tradičního programu nabízí i možnost sledovat vědecký výzkum v reálném čase. Čas je...

Ve věku 84 let zemřel v úterý 18. prosince lesník, ochranář, kaktusář, bonsaista a především skvělý člověk prof. Ing. Radomír Mrkva,...

Gaudeamus, evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání, se koná v termínu 22. – 24.1. 2019 na výstavišti Expo Praha, Hala...

Reportáž Letokruhová chronologie v pořadu ČT Týden v regionech se zaměřila na práci vědců Ústavu nauky o dřevě LDF MENDELU. Dendrochronologie...

Pozůstatky lidské činnosti v podobě specifických terénních tvarů jsou na území LP Křivoklátsko stále viditelné jak v podobě lokalit...

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Agenturou pro podnikání a inovace vyhlásili v minulém týdnu nejlepší podnikatelské projekty roku 2018...

Už druhý rok pomáhá LDF v Kambodži zavést do vzdělávacího plánu Royal University of Agriculture praktická cvičení v lese. Kromě vědců...

Studentská konference pořádaná radou IGA LDF MENDELU v Brně SilvaNet-WoodNet 2018 včera tj. 28. 11. 2018 představila přehlídku 52 především...

Vědci z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF zkoumají největší a nejtěžší živý organismus na světě. Je jím Pando,...

Alena Sobotková, studentka doktorského programu Procesy tvorby nábytku LDF, vyhrála tento týden jednu ze 4 kategorií přehlídky prací hostujících...

Od roku 1999 se více než 10 tisíc organizací zapojilo v rámci GIS Day do hostování nejrůznějších akcí a událostí. Ústav hospodářské...

Studenti a vědci z Lesnické a dřevařské fakulty zkoumají unikátní modřínové pralesy v Mongolsku. Skupiny modřínů jsou schopné přežít...

Brno už má vybraný vánoční strom, který bude zdobit centrum města Brna. Odborníci školního lesního podniku ve Křtinách vybírali tradičně...

Pozvánka na soutěž a výstavu „Cena profesora Jindřicha Halabaly“, která je každoročně udělována studentům národních i mezinárodních...

Na začátku podzimního semestru navštívila Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU v Brně skupina studentů  z Luisiana State University (LSU)...

Studentská konference pořádaná radou IGA LDF MENDELU v Brně SilvaNet-WoodNet 2018 je letos otevřená i pro bakalářské a inženýrské práce.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny obhospodařující lesy ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně připravuje lesní porosty na klimatické...

14.ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY 2019 proběhne na Výstavišti Praha – Holešovice v termínu 7.– 10.2.2019 a nabídne atraktivní exponáty nejlepších...

Horko a sucho začíná pro nás být vážným nebezpečím a běžné halové objekty, opláštěné standardními materiály, působí jako radiátory.

„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice, nebo jiné zemi EU...

23.-26. října se studenti středních škol mohou setkat na stánku MENDELU se zástupci naší fakulty a získat podrobnosti ke studiu i přijímacímu...

Festival BRNO DESIGN DAYS už potřetí ukázal návštěvníkům design jako součást každodenního života. Po celou dobu festivalu bylo možno shlédnout...

Zveme Vás na unikátní cyklus přednášek předních zahraničních vědců z institucí celého světa (Brazílie, Rusko, Norsko). Přednášky se...

Děkan LDF Libor Jankovský a vedení fakulty zve srdečně všechny ke slavnostnímu otevření posezení "U krmelce", které bylo vybudováno u zadního...

Už tento pátek 5. 10. se od 18:00 v rámci Noci vědců otevřou brány Mendelovy univerzity široké veřejnosti. Program umožní nahlédnout do celé...

Chtěl/a bys studovat nebo pracovat v zahraničí? Teď přišla tvoje chvíle! OMVI MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studium i stáže...

Koncert s názvem "5. ročník setkání moravských a slovinských sborů" je jednou z úvodních akcí pořádaných na zámku Křtiny ku příležitosti...

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, resp. pracovníci Ústavu ochrany lesů a myslivosti v čele s doc. Jiřím Kamlerem, uspořádali 4.- 7. září...

O tomto úspěšném projektu vědců z Ústavu nauky o dřevě si můžete přečíst v časopisu Vesmír 2018/6 a Dřevařském magazínu 9/2018. Rozhovor...

Dendrochronologové Ústavu nauky o dřevě LDF byli ústředními aktéry reportáže Událostí v regionech z data 4.9.2018 o zkoumání stáří dřeva. 

Přednáška Shacham Magidish z Department of Plant and Environmental Sciences, Weizmann Institute of Science v Israeli

V letních měsících navštívila Lesnickou a dřevařskou fakultu, Mendelovy univerzity v Brně, skupina studentů z Van Hall Larenstein University...

„International Symposium on Wild Boar and Other Suids“ je název mezinárodní vědecké konference, která se koná každé dva roky v různých...

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. na téma  Boj se suchem v pořadu události v regionech na České televizi

 

Slaměné exponáty výstavy Land Art 2018 z Botanické zahrady a arboreta 

Evropský odonatologický kongres 2018 je již pátým pokračováním tradičním setkáváním entomologů specialistů na vážky (Odonatologie).

Titulní stránka

V nakladatelství Lesnická práce právě vychází rozsáhlá moderní publikace Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin. Jejími...

Mezinárodní workshop studentů designu a dřevostaveb

Genetika a šlechtění lesních dřevin v 9:00 pátek 15. 6. 2018 zasedací místnost děkanátu LDF

Zveme Vás na přednášky profesora Helmuta Tributsche, významného vědce, který se zabýval výzkumem konverze sluneční energie, autora 400 vědeckých...

6. června od 14:00 na LDF

Přednáška prof. Michela Loreau (Centre of Biodiversity Theory and Modelling)

Nadace Dřevo pro život vyhlašuje soutěž studentských

návrhů dřevěných staveb, pro vítěze má ceny za 230 000 Kč

Den ŠLP Masarykův les v Křtinách

Zahraniční experti z Prince of Songkla University (Thailand) navštívili LDF

Den ŠLP