Vědci z Mendelovy univerzity v Brně povedou mezinárodní univerzitní konsorcium v expertních aktivitách zaměřených na udržitelné hospodaření...

Mezinárodní tým odborníků vedl Dr. Thomas Jung, klíčový zahraniční vědecký pracovník projektu OP VVV Phytophthora Research Centre na LDF MENDELU. 

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně odchytili za jediný rok v centrální části Moravskoslezských Beskyd pět rysích samců. Každému z nich úspěšně...

Lesníci Mendelovy univerzity v Brně začali v univerzitních lesích na sever od Brna vysazovat některé orientální druhy dřevin z oblasti Balkánu...

Jaký byl rok 2020 na Lesnické a dřevařské fakultě? 

Pandemie COVID-19 zasáhla citelně přeshraniční spolupráci. Mendelova univerzita v Brně musela utlumit velkou část svých zahraničních projektů.

Nové logo vybralo na 50 výzkumníků zapojených do projektu ASFORCLIC.

Na padesát výzkumníků ze všech partnerských institucí diskutovalo o realizaci tohoto tříletého evropského projektu.

 

21. 3. 2020 zemřel geobiocenolog, lesník, krajinný ekolog, spisovatel, básník krajiny a mimořádný člověk - Jan Lacina. 

Situace v lesích na sever od Brna se postupně zlepšuje. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na jaře vysadí celkem 350 000 sazenic. Je to...

Termín pro podávání přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů je prodloužený do 20. 4. 2021.

Vědci z několika institucí se na jeho využití v českých lesích zaměří. Tuzemské lesy se mění v důsledku klimatické změny a s tím související...

Letní zemědělská sucha, která postihla v posledních letech zvláště střední Evropu, byla ve svém souhrnu závažnější než kterákoliv jiná...

10. březen je dnem, kdy si připomínáme výročí Tibetského národního povstání.

... k pracovní povinnosti studentů lékařských fakult a zdravotnických oborů.

Absolvent krajinného inženýrství Tomáš Hamřík publikoval výsledky své diplomové práce v prestižním vědeckém časopise. 

Mendelova univerzita patří k tradičním realizátorům projektů české rozvojové spolupráce v tropických zemích. Převážná většina těchto...

Nový magisterský studijní program (navazující na bakalářský stupeň Arboristika) na LDF MENDELU.

 

Volební kolo voleb do AS LDF MENDELU se konalo v termínu 22. - 25. 2. 

Propojit lesnictví s památkovou péčí a archeologií má nový projekt, který vedou odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

Největší tuzemská studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění spustila registraci do 9. ročníku.

 

Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně prozkoumají dřevo z více než desítky pokácených lip, které musely ustoupit renovaci Lesnické ulice nacházející...

Lesnická a dřevařská fakulta se podílí na výzkumu optimalizace těžby rychle rostoucích dřevin na plantážích společnosti IKEA Industry.

Volební kolo připadá na termín 22. 2. (8.00 hod.) – 25. 2. (13.00 hod.) 

Přestože nouzový stav skončí v neděli, výuka na Mendelově univerzitě v Brně bude dál pokračovat v on-line režimu minimálně do konce března.

Poprvé po zhruba sto letech se podařilo zdokumentovat výskyt kočky divoké na Dobříšsku. Mrtvé zvíře nalezli místní obyvatelé na cestě u...

Zájemci nepřijdou o možnost získat v lednu i v únoru informace o studiu a projít si fakultu formou on-line prohlídky.

On-line workshop CPD určený akademikům i studentům.

Mezinárodní konference o ženách v lesnictví (Forests in Women´s Hands) se koná 12. - 14. dubna.

Podle unikátního terénního monitoringu šelem se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct...

Volební kolo voleb do Akademického senátu LDF připadá na 22. 2. - 25. 2. 2021.

Řešením, jak "zachránit" čtyři lipy velkolisté Pod Zápovědským kopcem, by mohlo být jejich prohlášení za památné stromy.

12. ročník konference (on-line) se uskuteční 10. - 11. května.

Odborný on-line seminář se koná ve čtvrtek 4. února.

Průběh zkoušek ve zkouškovém období zimního semestru akademického roku 2020/2021.

Populace rysů na moravsko-slovenském pomezí přišla loni o tři samce. V pořadí třetí mrtvý jedinec byl nalezen 28. prosince na dálnici u Brna.

Vážené kolegyně a kolegové, s nadcházejícími svátky vánočními a na ně navazujícím koncem roku, bych Vám rád jménem celého vedení naší...

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně budou zkoumat jednotlivé konstrukční části dřevostaveb a analyzovat jejich funkčnost. V univerzitním kampusu...

Unikátní reaktivní mořidlo na dřevo Tairon, které využívá nanočástice oxidů železa zaujalo odbornou porotu na premiérovém ročníku Transfera...

Rada Interní grantové agentury (IGA) LDF MENDELU ocenila na desáté studentské konferenci SilvaNet-WoodNet 2020 mimořádným stipendiem vybrané studenty...

Nově vybudované laboratoře Ústavu ekologie lesa budou sloužit zejména pro potřeby výzkumu lesních ekosystémů.

Vybrané skupiny látek z odpadů přírodního charakteru se díky novému automatickému extraktoru získají během několika desítek minut.

Nenechte si ujít první on-line den otevřených dveří na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně!

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU budou koordinovat evropský projekt ASFORCLIC - ADAPTATION STRATEGIES IN FORESTRY UNDER GLOBAL CLIMATE...

Desátá studentská vědecká konference SilvaNet-WoodNet pořádaná Radou Interní grantové agentury (IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelu...

V souvislosti s vývojem protiepidemických opatření v rámci koronavirové pandemie přinášíme informace o průběhu výuky ve zbytku zimního semestru...

27. listopadu od 17 hod. si v teple domova u svých počítačů a mobilních zařízení dají dostaveníčko ti, jež fascinuje věda, nové technologie...

Doposud opomíjeným konceptem agrolesnictví je zakládání ploch na lesní půdě, kde kromě ekologických a dřevo-produkčních funkcí plní lesní...

Vánočním stromem pro Brno bude letos, stejně jako loni, jedle. Městu ji tradičně daruje ze svých lesů Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny...

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny opravil nejstarší studánku na svém rozsáhlém lesním území. Po deseti letech z ní znovu teče voda,...

2. - 6.11. se uskutečnil již tradiční Mezinárodní design workshop na Ústavu nábytku, designu a bydlení (LDF MENDELU) spolu s FH Salzburg a letos...

Pět cen, z toho jednu hlavní, získali na letošním 16. ročníku nábytkářské soutěže - Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020 - studenti Lesnické...

Vzhledem k vládním nařízením kvůli přetrvávající pandemii COVID-19 se letošní ročník neuskuteční v Místodržitelském paláci v Brně.

Dnes (27. 10.) si připomínáme 100 let od otevření všech čtyř ročníků lesnického odboru a od zahájení přednášek na tehdejší VŠZ v Brně.

Česká společnost se nachází v nejzávažnější situaci od listopadu 1989. Procházíme těžkou zkouškou. Jsme svědky ztráty důvěry lidí ve...

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny letos vysadí téměř 1 milion nových stromků. Je to reakce na kůrovcovou kalamitu. Lesníci sází na...

Děkan LDF MENDELU Libor Jankovský  se vzhledem k vývoji situace kolem COVID-19 obrací otevřeným dopisem na pracovníky fakulty.

 

Z konce srpna a září pochází první fotky, které definitivně potvrdily výskyt vlka v Orlických horách a jejich okolí. Místním Vlčím hlídkám...

Českým lesníkům letos výrazně pomohlo počasí. Mohou se tak vzpamatovat z kůrovcové kalamity, která zasáhla především smrkové lesy. Díky...

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně se podílí na realizaci projektu strategického partnerství Erasmus + „European Forest...

Včerejším usnesením Vlády České republiky č. 997 dochází k dalším omezením ve výuce na vysokých školách.

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen AS LDF MENDELU) vyhlašuje na základě svého usnesení ze...

Mezinárodní vědeckou konferenci (12. – 14. května 2021) konanou pod hlavičkou Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací (IUFRO) organizuje...

8. 10. od 18.00 hod. se prostřednictvím FB profilu Českého centra v Bruselu uskuteční online Science Café s Leticií Botellou Sánchez.

Výsadba lesů v okolí Brna a na Blanensku začne v první polovině října.

Proděkanka pro vzdělávací činnost LDF Zuzana Paschová informuje o změnách ve výuce v souvislosti s nařízením mimořádného opatření KHS...

Jedna z cen míří i na LDF MENDELU.

Mendelova univerzita v Brně od středy 23. září přechází z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje na online výuku. Vyplývá...

Srnčí, kančí, dančí, jelení nebo mufloní maso z univerzitních lesů MENDELU bude dostupná širšímu okruhu zájemců. Škola nově disponuje...

Zahajuješ studium na LDF MENDELU? Budeme rádi, když odpovíš na několik otázek.

Osm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně, mezi nimi i zástupci LDF, dnes obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své...

Opatření proti šíření koronaviru.

O MENDELU se bude mluvit na Designbloku – prestižní mezinárodní přehlídce designu konané v Praze.

Zimní semestr na Mendelově univerzitě v Brně začne v původním termínu 21. září. Převažovat bude prezenční forma výuky.

Příběh tesařského řemesla v českých zemích.

Vyjádření představitelů LDF MENDELU k dané problematice v článku Hospodářských novin.

LDF MENDELU v Brně se distancuje od společného prohlášení AK a LDK ČR o hospodaření a ochraně lužních lesů na této lokalitě.

V on-line i tištěné podobě, tentokrát se speciální přílohou.

Formát konference bude přizpůsoben situaci Covid-19.

Podnikatelem už na univerzitě! Jedinečná příležitost právě teď!

Postup v případě výskytu onemocnění COVID-19, kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní a při návratu ze zahraničí či rizikových regionů ČR.

Jestřáby lesní hnízdící v Chřibech negativně ovlivňuje lesnické holosečné hospodaření. Ukázala to dlouhodobá studie, jejímiž autory...

Hlasujte pro svůj strom do 11. října a podpořte tak výsadbu a péči o stromy!

Hlasujte v 8. ročníku soutěže Stavby s vůní dřeva a vyberte nejlepší dřevěné stavby z 43 přihlášených návrhů od 53 vysokoškolských...

Lesnická a dřevařská fakulta se připojila k projektu ESTER.

Výstava seznámí veřejnost s tématy, kterými se aktuálně zabývají vědci Mendelovy univerzity v Brně.

Podávání přihlášek do mezinárodní studentské soutěže zahájeno!

Mendelova univerzita v Brně se dnes připojí k iniciativě „Milada 70: Zavražděna komunisty".

Ve dnech 23. a 24. 6. 2020 se uskutečnilo společné setkání zástupců lesnických fakult a středních lesnických škol.

LDF zakoupila pro potřebu svých zaměstnanců, studentů i veřejnosti automatický externí defibrilátor, který je umístěn v přízemí budovy B.

Ve středu 24. 6. v 10.00 hod. byla slavnostně otevřena obnovená Pěšina Karla Morávka v okolí Soběšic. 

Zásilka 250 kusů ochranných štítů, které byly v době koronavirové pandemie vytištěny na LDF, putovala do Dětské nemocnice FN Brno.

Nová mezinárodní studie ukázala, že většina evropských zemí neplní mezinárodní právní dohody, pokud jde o předcházení křížení vlků...

8. - 10. 6. studenti bakalářského studijního programu Design nábytku skládali státní bakalářskou zkoušku.

Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Lesnickou a dřevařskou fakultou a společností Kinský Žďár podepsal včera děkan Libor Jankovský a Constantin...

Jedním z nominovaných v nové kategorii Ekozásek je Jiří Rozsypálek z Ústavu ochrany lesů a myslivosti.

O dojmy ze státních zkoušek v době koronaviru se s námi podělila Ludvika Kanická z Ústavu nábytku, designu a bydlení.

S měsíčním zpožděním mohou návštěvníci vyrazit o víkendu do křtinského arboreta.

Na Lesnické a dřevařské fakultě byly v pondělí 25. 5. zahájeny státní závěrečné zkoušky.

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU