LDF zazářila i na letošní Lesiádě v Březince

15. 9. 2017 -


V pátek 15. září se v areálu střelnice Březinka konala tradiční sportovně-společenská akce – Lesiáda. Tento již 11. ročník pořádal Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Letos se Lesiády účastnili zaměstnanci Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, krajské ředitelství Brno LČR, Lesní závod Židlochovice, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Účelem tohoto každoročního setkání je neformální posílení vztahů mezi zmíněnými organizacemi. Zástupci LDF měřili své síly s konkurencí v mnoha disciplínách. Mezi ty hlavní patřila střelba, závod kol v terénu, přespolní běh a přetahování lanem. Do programu byly taktéž zařazeny disciplíny především pro pobavení – hod polenem a sekerou, střelba z luku či pití tupláku. Většina našich závodníků tvrdila, že nastupují na start naprosto netrénováni, výsledková listina však svědčí o jejich svědomité přípravě.

Prostě hlavní disciplíny jsou naše:
Ženy v cyklistice – vítězky Ing. Marie Balková (1. místo v kategorii do 40 let) a Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D. (3. místo v kategorii nad 40 let)
Ženy v přespolním běhu – vítězky Ing. Alžběta Michnová (1. místo v kategorii do 40 let), Ing. Alice Malá (2. místo v kategorii do 40 let) a Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D. (2. místo v kategorii nad 40 let)
Muži v přespolním běhu – vítěz Ing. Jakub Michal (1. místo v kategorii do 40 let).
V přetahování lanem získali naši borci, vzhledem k velmi silné konkurenci, překvapivé třetí místo.

I v disciplínách, které měly sloužit k pobavení účastníků i publika, se taktéž na předních místech objevili soutěžící za LDF MENDELU:
Ženy v hodu sekerou – vítězka Ing. Luďka Hlásková (1. místo)
Muži v hodu sekerou – vítězové Ing. Petr Vahalík, Ph.D. (2. místo) a Ing. Jiří Libus (3. místo)
Ženy v lukostřelbě – vítězka Ing. Lucie Zejdová, Ph.D. (2. místo)
Muži v lukostřelbě – vítěz Ing. Jiří Libus (3. místo)
Muži v pití tupláků piva – vítěz Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (2. místo).

I přes naši velkou snahu se celkovým vítězem Lesiády 2017 stal Školní lesní podnik Křtiny, který tak získal titul Forestman. Pořadatelskou štafetu převzal Lesní závod Židlochovice, který bude organizovat příští Lesiádu.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci fakulty a vítězům blahopřejeme ke skvělým výsledkům!