Volby do Akademického senátu LDF

2. 10. 2017 -


 

Vážení studenti, vážení akademičtí pracovníci,

ve dnech 5. a 6. 10. proběhne návrhové kolo do voleb Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o jeden z klíčových okamžiků, který se dotýká celé akademické obce fakulty. Tímto chceme upozornit na důležitost Vašeho práva volit a být volen. Je to způsob, jak se lze aktivně zapojit do dění na Lesnické a dřevařské fakultě, potažmo i na celé Mendelově univerzitě v budoucích třech letech.

Pojďte volit budoucnost.