Dny otevřených dveří na LDF

4. 10. 2017 -

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení stanovenými pro uchazeče o studium v akademickém roce 2018/2019.
Současně bude zájemcům nabídnuta komentovaná prohlídka výukových a účelových prostor fakulty.

Termíny a místo konání: 1. 12. 2017 a 2. 2. 2018 vždy v 10.00 hodin, budova B, posluchárna B 02 (přízemí vpravo)
Kontakt pro podrobnější informace:
Bc. Hana Čerteková
Studijní oddělení LDF MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno
telefon: +420 545 134 006
e-mail: studpri@mendelu.cz
http://www.ldf.mendelu.cz