Noc vědců 2017 na LDF MENDELU

11. 10. 2017 - LDF MENDELU


V pátek 6. října se i v areálu Mendelovy univerzity v Brně konala tradiční akce pro veřejnost – Noc vědců. Letošním tématem byla Mobilita – Svět je v pohybu. Posláním této akce je popularizace vědy a techniky. Na stovkách míst v Evropě jsou za tímto účelem ve večerních a nočních hodinách zpřístupněna vědecká a výzkumná pracoviště, kde se konají komentované prohlídky, přednášky, workshopy, experimenty apod. V kampusu Mendelovy univerzity probíhalo 46 aktivit, na nichž se podílely všechny fakulty. Na Lesnické a dřevařské fakultě se nacházelo sedm stanovišť a to jak na budově B, tak v ateliéru a showroomu budovy T.

Kdo si prošel stanoviště „lesárny“, musí uznat, že o zábavu bylo postaráno. Nejen děti, ale i dospělí, si mohli vyzkoušet princip volné kladky v polohovacích systémech stromolezců nebo šplh po lanu. 

Milovníci střelby si na moderním laserovém trenažéru vyzkoušeli lov divočáka. Tato disciplína byla oblíbená jak u dětí, tak dospělých.

Ústav matematiky návštěvníkům přiblížil například nauku o elipsách, proměnlivost rychlosti vláčků na různých drahách anebo kreslení jedním tahem. Všechny zajímavosti byly podány způsobem srozumitelným především dětem a matematika tak pro ně byla hrou.

Zájemci o moderní způsob sběru biometrických dat o lese si mohli prohlédnout bezpilotní letouny Ústavu hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky.

Na Ústavu techniky se návštěvníci seznámili s  využitím ergonomie a psychologie v běžném životě. Mezi ty zajímavé metody patřily například měření vitální kapacity plic, síly stisku ruky, změna TK před a po zátěži organismu nebo měření oteplení těla termokamerou.

V návaznosti na téma „svět je v pohybu“ byly prostřednictvím Ústavu zakládání a pěstění lesů představeny problémy lesnictví související s globální změnou klimatu. Pro děti zde byly připraveny různé „poznávačky“ například lesních plodů.

Ústav nábytku, designu a bydlení na budově T představil svůj nově otevřený showroom prací studentů designu nábytku. V ateliéru ve třetím patře si návštěvníci za pomoci studentů designu mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky a objevit tak svůj skrytý talent.

Letošní Noc vědců se velmi vydařila a nepřetržitý proud návštěvníků tomu byl důkazem. Tímto děkujeme všem, kdo se zapojil do organizování této akce a tím i propagace naší fakulty.

V příštích ročnících bychom rádi využili potenciál dalších ústavů, jejich sbírek a odborných pracovišť.

Fotografie z Noci vědců 201 naleznete zde.