Vlastní postup podání přihlášky na studium

 

• vyplnění elektronické přihlášky prostřednictvím aplikace UIS (Portál studenta → Moje studium - Moje zahraniční studium - Podání přihlášky na výměnný pobyt)
• podrobnosti k vyplnění elektronické přihlášky jsou k dispozici v dokumentaci UIS (Svazek 2 - Student: kapitola 4 - Zahraniční studium)
• poté, co student přihlášku v UIS uzavře, je nutno ji vytisknout
• vytištěnou přihlášku je třeba podepsat
• před uplynutím termínu uzávěrky musí být přihláška odevzdána spolu s přílohami na zahraničním oddělení fakulty (Mgr. Ing. Sís – přízemí budovy B)
• přílohy k přihlášce:
• motivační dopis v češtině nebo slovenštině adresovaný zahraničnímu referentovi fakulty
• předběžný Learning agreement (seznam předmětů, které chcete studovat na vybraných univerzitách)

BLIŽŠÍ INFORMACE NA REKTORÁTNÍCH STRÁNKÁCH

 

Jak si vybrat zahraniční univerzitu


• výběr škol, které student uvede do své přihlášky (maximálně 4 různé v maximálně 2 různých studijních jazycích) je nutné pečlivě zvážit
• doporučujeme důkladně projít všechny dostupné zdroje informací:
SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ LDF
• závěrečné zprávy z již uskutečněných pobytů (UIS - Portál veřejných informací → Další informace o MENDELU → Studijní informace - Zprávy ze zahraničních pobytů)
• internetové stránky jednotlivých partnerských škol
• akce Erasmus+ days pořádané Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace a Mezinárodním studentským klubem (dále ISC) v listopadu každého roku (studenti budou o akci informováni hromadným e-mailem)