Představení knihy Nejmohutnější stromy naší země

23. 11. 2017 - LDF MENDELU


Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na představení knihy NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY NAŠÍ ZEMĚ autorů Marie Hruškové, Luboše Úradníčka, Martina Čermáka, fotografa Pavla Hössla a výtvarníka Jaroslava Turka.

Místo: Knihkupectví ACADEMIA, Náměstí Svobody 13, Brno

Čas: úterý 28. 11. 2017 v 16 hodin

Hudební doprovod: Veronica

Akce se uskuteční pod záštitou Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Nadačního fondu profesora Augusta Bayera.