Den otevřených dveří 2. února 2018

29. 12. 2017 - LDF MENDELU

Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení. Současně bude zájemcům nabídnuta komentovaná prohlídka výukových a účelových prostor fakulty.


 

Jsme potěšeni, že uvažujete o studiu právě na Lesnické a dřevařské fakultě. Naše vysoká škola, respektive fakulta, nabízí ucelené třístupňové studium krajinářských, lesnických, dřevařských a nábytkářských disciplín. K dispozici je jak bakalářské studium, tak i magisterské studium. Pro pokračování nabízíme také doktorské studium.

Dne 2. února 2018 budete mít možnost se dozvědět více o nabízených studijních programech a zároveň si prohlédnete prostory, kterými naše fakulta a univerzita disponuje.

 

Místo konání akce:

Zemědělská 3, Brno (mapa)

budova B, učebna B02 (přízemí vpravo)

 

Program akce:

10:00 – Úvodní přednáška, kde budou zájemci o studium podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení a životem na fakultě.

od 10:45  – Možnost komentované nebo individuální prohlídky výukových a účelových prostor fakulty.

  

 

Kontakt pro podrobnější informace:

Hana Čerteková

Studijní oddělení LDF MENDELU

Zemědělská 3, 613 00 Brno

telefon: +420 545 134 006

e-mail: hana.certekova@mendelu.cz

ldf.mendelu.cz

facebook.com/ldf.mendelu