9. ročník konference REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE?

5. 2. 2018 -


Česká společnost krajinných inženýrů a Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Vás srdečně zve již na 9. ročník konference s odbornou exkurzí nesoucí název „REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S PŘÍRODOU RUKU V RUCE?“, konající se ve dnech 2. až 4. května 2018 v kongresovém centru zámku ve Křtinách.

Tato konference je pořádána pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pana Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí ČR, pana JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje a pana Ing. Jiřího Milka, ministra zemědělství ČR.

Navrhovaná témata konference:

  • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
  • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
  • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
  • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
  • Environmentální vzdělávání
  • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
  • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru

… a další

Více informací naleznete ZDE

webové stránky: http://www.utok.cz/node/306