Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana LDF MENDELU

15. 2. 2018 -

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje na základě svého usnesení ze dne 12. února 2018 a článku 8 Jednacího řádu Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Volbu kandidáta na funkci děkana.


 

vrhové kolo proběhne dne 8. března 2018 v 10–14 hod. a 9. března 2018 v 10–13 hod.

v zasedací místnosti děkanátu (oba okrsky).

 

Shromáždění akademické obce dne 26. března ve 13 hod.

– vystoupení kandidátů v aule univerzity,

po jeho ukončení bude následovat volba děkana senátem v zasedací místnosti děkanátu.

 

Veškeré dokumenty týkající se volby děkana LDF MENDELU budou zpřístupněny přes webové stránky LDF MENDELU budou k dispozici na webové adrese: http://www.ldf.mendelu.cz/26791-akademicky-senat.

Soubory ke stažení:

Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana LDF MENDELU

Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana