Přednáška Péče o zbraň a údržba vývrtu kulové hlavně

26. 3. 2018 -

Pozvánka na přednášku Bc. Radka Jirkovského na téma Péče o zbraň a údržba vývrtu kulové hlavně.


Akce se uskuteční dne 27. března 2018 v 17.00 hodin v prostorách Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 3, Brno – Černá Pole, budova B, posluchárna B04 (přízemí).

Přednáška s diskuzí bude doplněna praktickými ukázkami vzorné péče o zbraň se zvláštním zřetelem k údržbě vývrtu kulové hlavně. Úroveň péče o vývrt kulové hlavně významně ovlivňuje životnost zbraně a zejména její přesnost. Účastníci přednášky budou seznámeni nejen se správnými metodami čištění zbraně, ale taktéž s výběrem vhodných čistících pomůcek a prostředků.

Bc. Radek Jirkovský sloužil u Policie ČR od roku 1986 a účastnil se zřizování zásahových jednotek. V roce 1991 byl zakládajícím členem Zásahové jednotky Středočeského kraje (ZJ StčK), kde působil až do roku 2009. Po období 9 let byl zařazen jako bojovník se specializací odstřelovač-pozorovatel a dále 10 let v pozici výcvikového instruktora střelecké a taktické přípravy a lektora odstřelovačů. Cvičil nejen příslušníky policejních zásahových jednotek a policejní útvary s celorepublikovou působností, ale i armádní speciální týmy, které byly nasazovány v mezinárodních misích včetně Afghánistánu. Zúčastnil se mnoha společných cvičení speciálních jednotek po celé Evropě i v USA, zaměřených především na zákroky proti nebezpečným pachatelům. Rovněž se podílel na vytváření metodiky zákroku týmů zásahových jednotek. Od roku 2009 působil jako odborný garant, puškař a instruktor ve střelbě ve společnosti Renesance s.r.o. Od roku 2017 samostatně podniká ve firmě Zbraně Jirkovský Janeček s.r.o.