Krajské kolo biologické olympiády (BiO) na LDF

2. 4. 2018 -

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně 6. dubna 2018 proběhne krajské kolo Biologické olympiády pro střední školy (BiO). Studenti se utkají v několika disciplínách, od poznávání přírodnin, přes specializované úkoly v laboratořích až po testy z obecné biologie či genetiky.


Biologická olympiáda je předmětová soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Žákům základních a studentům středních škol umožňuje změřit své síly ve znalostech z biologie, prokázat intelektové schopnosti při řešení zajímavých biologických problémů, seznámit se blíže s různými oblastmi biologie a rovněž s lidmi stejných zájmů. Podporuje invenci, kreativitu, vytrvalost i zaujetí. Atraktivní formou přibližuje moderní vědu, může usnadnit přijetí na střední či vysoké školy a pomoci při studiu.

Cílem BiO je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Nejlepší z nich připravuje na reprezentaci v Mezinárodní biologické olympiádě. BiO je organizovaná ve čtyřech věkových kategoriích (A, B, C, D) a čtyřech stupních kol (školní, okresní/obvodní, krajská a ústřední kolo). Na Lesnické a dřevařské fakultě proběhne krajské kolo pro kategorii B, tedy studenty 1. a 2. ročníků čtyřletých gymnázií ve dne 6. dubna 2018.

Zahájení se, spolu s předsedkyní krajské komise BiO Mgr. Galinou Slámovou, ujme děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Jankovský a děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Všem soutěžícím přejeme mnoho štěstí!